ВАШЕТО ДАРЕНИЕ Е МНОГО ЦЕННО!

Едно дарение, колкото и малко да е то, не отива напразно!

Ето какво може да се постигне с него:

С 14 лева се покрива годишната нужда от лекарства на едно дете в Помощно училище „Любен Каравелов“, гр. Перник, България.

Със 7 лева се покриват основните нужди от училищни пособия на едно дете в Помощно училище „Любен Каравелов“, гр. Перник, България.

С 4 лева се покриват дневните нужди от храна (три хранения) на един социално беден и болен възрастен човек в селата Славщица, Лесидрен, Кирчево, Сопот и в град Угърчин, община Угърчин и едновременно с това се допринася за поддържането на 10 работни места в същата община.

Със 7 лева се покриват разходите за изпращане на един килограм лекарства в болница в Куба.

С 42 лева се покриват годишните разходи за следване на бедно дете в Техническото училище в Бексин, щата Salao do Encontro, Бразилия.

С 2.60 лева се покрива седмичния разход за изхранване на един социално беден човек в Техническото училище в Бексин, щата Salao do Encontro, Бразилия.

С 40 лева се даряват 7400 дози витамин С.

С 10 лева се покриват две посещения на един социално слаб в зъболекарските кабинети на Марш на любовта в България.

С 40 лева Вие сте един от 100-те дарили средства, нужни за ремонтирането на помещението за един абсолютно нов зъболекарски кабинет за бедни и безработни в България.

С 12 лева Вие сте един от 100-те дарили средства, нужни за покриването на разходите за функционирането на един зъболекарски кабинет за социално слаби за 1 месец.

Фондация Марш на Любовта

Няма коментари

Comments are closed.


«
»