Guerrilla маркетинг – нестандартно мислене за увеличаване на печалбите

Guerrilla маркетинг – нестандартно мислене за увеличаване на печалбите

Вашите конкуренти означават бизнес – вашият бизнес и вашите печалби. Някои от тях може да имат повече реклами в повече вестници, повече рекламни клипове в повече радиостанции и повече банери в Интернет, отколкото вие някога сте имали. Те може да изпращат с директна поща повече рекламни материали до повече хора, отколкото вие някога сте изпращали. Те може да харчат много повече пари във всяка област на маркетинга, която може да се купи с пари. Но те не винаги могат ви „надмислят“. Ако вие инвестирате време, енергия и въображение, можете да постигнете същата сила и ефективност на маркетинга, която вашите конкуренти постигат, но с цената на много изхарчени средства.
Ако вземете решение да прилагате нови стратегии и да практикувате нови тактики, да тествате нестандартни и неизползвани маркетинг методи, вие можете да увеличите вашия бизнес и вашите печалби по-бързо и с по-малко средства от вашите конкуренти. Ако започнете да използвате ефективен, но не толкова скъп арсенал, подбран от над 100-те потенциални маркетинг средства, които са достъпни за вас, в действителност вие можете да победите конкуренцията.

МАРКЕТИНГЪТ Е ВСИЧКО
Маркетингът започва да се развива още със зараждането на самата идея и трябва да го използвате в битката за просперитета на вашия бизнес! Още с появата на идеята за бизнеса на JNN Консулт на всяка бизнесвизитка, във всички маркетинг материали и на уебсайта на фирмата www.jnn-marketing.com е изписана следната собствена дефиниция за маркетинг:
„Маркетингът е всичко, което правите, за да стимулирате вашия бизнес, от момента, в който се зароди идеята ви за него, до момента, в който клиентите започват да купуват.“
Маркетингът е двигателят на всеки бизнес. За да се ангажирате с успешен маркетинг, абсолютно задължително е да започнете с изготвянето на маркетинг-план. Маркетинг-планът ви помага да се фокусирате върху цялата дейност на маркетинга чрез серия от стратегии за постигане на целите и измеримост на ефективността на всяка една от тактиките, програмите, средствата и комуникациите, интегрирани във всяка стратегия. С проучвания можете да спестите и да спечелите много пари. Печелившият маркетинг е нестандартен, нетрадиционен, не се намира в книгите по маркетинг, не е задължително да бъде скъп, не е познат на вашите конкуренти и е в основата на голямата игра наречена БИЗНЕС!“
Ключовите думи, които трябва да запомните за маркетинга, са всичко и постоянно. Смисълът е много ясен: Маркетингът включва името на вашата фирма, определянето дали ще продавате продукт или услуга, метода на производство или обслужване, цветовете, размера и формата на вашия продукт, опаковката, къде да се намира вашия бизнес, рекламата, връзките с обществеността, обучението на вашите търговци, презентациите, как да отговаряте на запитванията по телефона, как да решавате проблемите на клиента, бизнесплана ви за растеж, референциите и последователните последващи действия с вашите клиенти. Ако от всичко това сте разбрали, че маркетингът е комплексен процес, то сте напълно прави.

Няма коментари

Comments are closed.


Guerrilla – нестандартният маркетинг в Интернет

Guerrilla – нестандартният маркетинг в Интернет
Има 8 правила за създаване на успешен уебсайт

Успехът на вашия Интернет маркетинг зависи от познанията ви за същността на маркетинга. Първото необходимо условие е добре да владеете основите на маркетинга. Второто е да познавате двата свята на Интернет маркетинга. Да, точно така, съществуват два свята на Интернет маркетинга. Светът на Интернет, от една страна /онлайн светът/, и от друга – реалният свят /офлайн светът/, където се намира все още по-големият кръг от хора.
Светът онлайн включва многобройни маркетинг средства: уебсайтове, портали, търсачки, линкове към други уебстраници, Интернет реклама /банери, текстови линкове, банери по ключови думи, VIP позицииониране и др./ Читателите на в. ПАРИ могат да получат списъкa със стоте Guerrilla маркетинг средства в Интернет, като изпратят празен имейл до аутореспондер: 100Internet-Marketing@sendfree.com
Светът офлайн включва реалния свят в цялото му многообразие, съдържащ над 100 маркетинг средства, голяма част от които са безплатни. Ако желаете да получите списъкa и със стоте Guerrilla маркетинг средства в реалния свят, изпратете празен имейл до аутореспондер: 100Market-ing@sendfree.com
Как да създадете печеливш Guerrilla уебсайт? Фирмите може да създадат не само уебсайтове, които да печелят награди, а и такива, които използват предимствата на Интернет, за да печелят в своя бизнес! Таблицата, предос тавена по-долу, ще ви ръководи при планирането, създаването и поддържането на печеливш Guerrilla уебсайт, независимо дали вече имате създаден уебсайт, или сега го планирате. Всяка от осемте области е критично важна за вашия успех. Оценете със скалата от 1 до 10 /10 означава отлично/ всяка от областите. След това напишете точно какво трябва да направите, за да увеличите всяка от оценките. Бъдете конкретни!
. ПЛАНИРАНЕ – трябва да знаете напред във времето какво желаете да постигнете с вашия уебсайт.
. СЪДЪРЖАНИЕ – това е нещото, което привлича посетителите на вашия уебсайт и ги кара да се връщат отново и отново.
. ДИЗАЙН – той е решаващият за посетителя дали да продължи да разглежда страницата ви или не. Той трябва да се съобрази с фирмената ви идентичност!
. СЪПРИЧАСТНОСТ – интерактивността е основното преимущество на Интернет, от което вие като Guerrilla можете да се възползвате и да накарате посетителите не просто да четат, a да бъдат и съпричастни! Какви форми на интерактивност ще използвате?
. ИЗРАБОТВАНЕ – това означава да поставите първите 4 елемента онлайн. Можете сами да изработите вашия уебсайт или да изберете професионална фирма, но и в двата случая той трябва да бъде професионално направен!
. ПОСЛЕДВАНЕ – последващи действия, след като човек е посетил вашия уебсайт, изпратил е имейл, задал е въпрос и т. н. Поддържайте постоянна връзка с него и след това!
. ПРОМОЦИРАНЕ – трябва да промоцирате вашия уебсайт онлайн и офлайн! Какви средства за промоциране ще използвате онлайн и офлайн?
. ПОДДЪРЖАНЕ – вашият уебсайт има нужда от постоянна поддръжка: обновяване на информацията, освежаване на дизайна, новост и т. н. Определете периода и типа информация за обновяването!

Жанет Найденова, сертифициран магистър по Guerrila Marketing

Няма коментари

Comments are closed.


«
»