Desktop sharing

Как да оптимизираме продажбите през 2008?

„Desktop sharing“ решенията в продажбите

Традиционният модел на продажбата изисква презентацията на продукта да се прави на място при клиента. Разходите за транспорт и изгубено време в път увеличават цената на срещата и представляват ресурс, който може да бъде използван за увеличаване обема на продажбите. В резултат на това съвременните компании търсят по-малко скъпи технологични алтернативи на презентацията на място.

Онлайн представянето на продукта посредством технологията „Screen sharing“ дава възможност на професионалните търговци не само да увеличат ефективността на демонстрацията, но и да оптимизират времето за обслужване на повече настоящи и бъдещи клиенти.

С помощта на технлогията „Screen sharing“ търговските презентации биват подсилвани от визуални компоненти. Представянето на документи, софтуерни приложения и презентации в реално време допринася за по-добрата комуникация и повишената гъвкавост в обслужването на специфичните нужди и желания на клиентите.

Като уеб базирано средство „Screen sharing“-а дава възможност презентацията да се представи мигновено на всеки един човек по всяко едно време в света. Тъй като присъединяването към сесията става посредством интернет, не е необходимо да се ходи на място. Това не само спестява значителни транспортни разходи, но и огромна част от времето, през което може да се осъществят допълнителни контакти с клиенти.

Много компании използват „Desktop sharing“средствата в продажбите за генериране на нови клиенти. Средствата за онлайн комуникация съкращават разстоянията, дават възможност за организиране на образователни семинари.

Оценката на потенциалните клиенти е много по-бърза, защото на момента се разбира дали продукта е от интерес. Така се отсяват само горещите клиенти.

„Screen sharing“ средствата успешно се използват в продажбите по телефона и т.нар. „Студени“ продажби. Осъществяването на виртуална връзка с клиента изгражда доверие.

„Screen sharing“ средствата съкращават някои от продажбените стъпки и дават въжможност за по-бързо затваряне на продажбите.

Следпродажбениат сервиз и обслужване се улесняват с визулни обяснения и презентации.

Източник: www.BeamYourScreen.com

Тест версия: www.beamyourscreen.com/EU/customer/FreeTrial.aspx

Няма коментари

Comments are closed.


«
»