Достъпността в Интернет

Полезни връзки за различни проверки и стандарти за достъпност:

Правила за достъпност (Web Content Accessibility Guidelines 1.0)

Тенденциите за достъпност в момента

Полезна проверка за счупени или стари връзки в сайта

Лесна и бърза проверка на програмния код

Проверка за програмни грешки на вложените стилове CSS

Проверка за това дали са спазени правилата за достъпност

Oнлайн симулатор на мобилен телефон

Осигуряването на достъпност става все по-важен и значим фактор при създаване на уеб сайтовене само когато става въпрос за потребители със специфични нужди, но и за такива с по-стари компютри, операционни системи и браузъри.

И въпреки, че темата за достъпността не е нова, а информация има в изобилие и може да се намери свободно в Интернет, все още множество сайтове са в голяма степен недостъпни за ползване от потребители със зрителни, а в някои случаи и двигателни увреждания. Основната причина за наличието на подобни проблеми е, че на осигуряването на достъпност не се гледа достатъчно сериозно и на този процес не се отделя необходимото внимание.

Основните потърпевши на неосигурена достъпност в сайтовете са хората с нарушено или липсващо зрение. За тях е особено важно да могат да ги използват безпроблемно, тъй като са затруднени в придвижването си, а Интернет им предлага една добра алтернатива – да правят разплащания, да купуват стоки от електронни магазини, да се абонират за различни услуги. От своя страна, собствениците на недостъпни сайтове, с иначе атрактивно за незрящите потребители съдържание, губят група потенциални клиенти. Изненадващо е, че все още по-голямата част от българските правителствени и институционални сайтове са абсолютно недостъпни за незрящи потребители, което е недопустимо.

Най-често срещаните проблеми свързани с достъпността са допуснати грешки в програмния код, използване на картинки, флаш анимация и други визуални елементи. Разбира се, това не означава, че подобни елементи не бива да се използват, а че трябва да се реализират по достъпен и ползваем начин. За да се осигури достъпност на един сайт е необходимо по време на разработката да се следват определени правила и стандарти, за да става възможно ползването му от максимално широк кръг потребители, независимо каква компютърна конфигурация и операционна система използват.

Някои от общовалидните препоръки към създателите на сайтове са да се използва алтернативен текст за описване на картинките и флаш елементите в сайта, да се избягват таблици за представяне на дизайна и структурата, да се използват XHTML и CSS програмни езици. Важно е, преди пускане в мрежата сайтът да се тества за технически грешки и проблеми и да се проверява как работи под различни браузъри и операционни системи. Шрифтовете, които се използват за текстовете в сайта е добре да са четими и познати, а форматирането да позволява бързо "сканиране" на информацията и възможност за увеличаване на размера на буквите от потребителите.

Допълнителен и много съществен елемент от процеса е тестването с потребители. Особено ценни са резултатите от подобни тествания когато в тях се включват и незрящи потребители, които реално използват Интернет. Така нуждата от симулиране на реална ситуация отпада, а разработчиците получават обратна връзка директно от потребителите.

Начините, по които се осигурява достъпност и добра ползваемост на един сайт не са никак малко и са на разположение на всички онези, които имат желание да предоставят на потребителите си удобни, лесни и достъпни сайтове.

Антоанета Цанева
Лукрат

Няма коментари

Comments are closed.


«
»