Yahoo Ad Campaign geo targeting

Yahoo добави нова функция към рекламната си платформа. Вече рекламата при търсене може да се таргетира по географски признак. В основата на геотаргетирането е залегнала информацията за търсенията на потребителите, IP адресите и други данни способстващи за определяне на местоположението. Това подобрение ще донесе на рекламодателите по-релевантни кликове и по-качествена целева аудитория.

От друга страна реализацията на геотаргетинга носи и редица ограничения за рекламодателите. Например при избор на географски райони, рекламодателят може да избере само до 10 за дадена рекламна кампания.

За да се настрои геотаргетинга, рекламодателят трябва да влезе в своя акаунт и съответната Yahoo Ad Campaign и да избере функцията geo-targeting с указване на всички региони, страни, щати/провинции, градове или ZIP кодове

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»