В социалните мрежи игнорират рекламата

Социалните мрежи, акумулиращи около себе си огромни маси от целева аудитория, продължават да привличат рекламодателите,макар че, съдейки по резултатите от изследването на компанията IDC, потребителите не обръщат много често внимание на рекламата в тях. В следствие на това CTR показателят на «социалните» обяви е по-нисък, отколкото при обикновената онлайн-реклама. Например – по данни от миналата година, 79% от потребителите в Мрежата поне веднъж са кликнали върху рекламна обява, докато процентът на кликовете от страна на потребителите на социални мрежи е далеч по-нисък – 57%. Такова е положението и при пазаруването онлайн.

Услугите, предоставяни от социалните мрежи привличат голяма аудитория, генерират громен обем от трафик и уникален контент (UGC). И въпреки това тези положителни фактори не работят ефективно в полза на рекламодателите. Потребителите на социалните мрежи игнорират рекламата най-вече поради това, че хората се събират там не за да търсят търговски предложения, а за да общуват. Други причини, които карат потребителите да използват социалните мрежи според мнението на IDC, са потребността от почвка и развлечение, просто от солидарност или поради нужди, свързани с тяхната работа.

Въпреки това социалните мрежи продължават да привличат върху себе си погледите на рекламодателите. Според данните от анкетата, проведена от компанията Collective Media в средите на американските рекламодатели и рекламни агенции, от публикуването на реклама в сайтовете, обслужващи социалните мрежи са се отказали само около 26,8% от респондентите, което означва, че 73,2% са готови да правят това.

До голяма степен ефективността от използването на социални елементи в рекламния бизнес зависи от успешното развитие на такива способи на разполагане на рекламни обяви в мрежата, които биха позволили в пълна степен да се използват преимуществата от свободното общуване и интерактивността на средата, характерни за социалния интернет. В повечето случаи формите на реклама, характеризиращи се с най-висока ефективност в контекста на социалната мрежа, съществено се отличават от стандартните банери и текстови съобщения, характерни за сайтовете със стандартно съдържание.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»