SEO изпреварва PPC през 2013

Разходите за контекстна реклама в сайтове ще се по-малко от разходите за SEO съобщават eMarketer, базирайки се на резултатите от своето изследване Search Marketing Trends. В всяка изминала година делът на контекстната реклама в бюджетите на компаниите ше намалява, а делът за SEO ще се увеличава

През 2013 година се очаква SEO да получи 3,85 милиарда долара, а контекстната реклама в сайтове 3,6 милиарда , като при това всяка година контекстната реклама ще расте с все по-малки темпове. Ако за 2009 година се предполага, че ръстът и ще бъде 15,9 %, то през 2013 ще е само 11,3%. Разходите за SEO ше се увеличават съответно от 7,7% до 20,3% през 2013. Контекстната реклама при търсене също ще отстъпи на SEO и до 2013 разходите за нея ще се увеличат с по-малко от 50 %

Тази тенденция се обяснява с кризата, по време на която потребителите ще търсят продуктите не на отделни сайтове, а в търсачките, за да получат пълна информация за стоката и да сравнят цените, както и че потребителите все още не възприемат резултатите от търсене, като нещо за което компанията плаща.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»