Google Ad Auction

Икономистът на Google Хал Вариан (Hal Varian) обяснява в клипа по какъв начин се определя показването на реклами в Adwords, как се формира цената за click (CPC) и какво можем да направим за да я намалим.

Позицията на рекламата се определя от максималната ставка (Max Bid), която предлага рекламодателя за клик и коефициентът за качество на рекламата (Quality Score). Qality Score се определя от CTR (Click-through rate), релевантност на рекламата и качество на целевата страница, като с най-висока тежест в тази формула е CTR.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»