Първа инвестиционна банка увеличава потребителските кредити

Първа инвестиционна банка подобри условията по потребителските кредити. Банката увеличи максималния размер от 20 000 на 30 000 лв. и намали лихвата с 1 пункт, като вече тя е ОЛП + 6.2%.

Банката вече не изисква обезпечение или запис на заповед за кредити до 10 000 лв., а над 10 000 лв. се изисква само един поръчител. Увеличен е и максималният срок по потребителските кредити – от 5 на 7 години.

Първа инвестиционна банка подобри условията и по кредит „Професионалист“. За този кредит Банката премахна изискването към кредитоискателя да получава нетно месечно възнаграждение над 1 500 лв. като според новите условия кредитоискателят трябва да се осигурява на максималния осигурителен праг за страната.

ПИБ увеличи максималния размер на кредит „Професионалист“ – вече той е до 50 000 лв. и намали и лихвата – в момента тя е една от най-ниските при този вид кредити – ОЛП + 6.0%.

ПИБ намали наполовина и комисионата за управление и тя вече е 1 % от сумата на кредита, еднократно, независимо от срока на погасяване. Кредит „Професионалист“ е предназначен за финансиране на текущи нужди на физически лица.

За него може да кандидатства всеки български гражданин на възраст между 23 и 65 години, който работи по трудово правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол.

Единственото обезпечение, което ПИБ изисква за кредит „Професионалист“, е залог на бъдещо вземане по трудово възнаграждение. Не са необходими поръчители и не се изисква запис на заповед.

Сумата по кредита се усвоява еднократно, а изплащането на кредита става на равни месечни вноски, но има възможност и за пълно предсрочно погасяване.

« Предишна страница