ПИБ с нова бизнес кредитна карта

Първа инвестиционна банка пусна бизнес кредитна карта с промоционален тримесечен безлихвен период. Картата дава възможност да се извършват плащания в търговски обекти, да се покриват разноски при бизнес пътувания, да се теглят суми в брой от банкомат или в банков салон навсякъде по света.

Лимит
Фирмените карти се издават по специална фирмена картова сметка с одобрен общ лимит. Към този лимит технологията позволява издаването на повече от една карта, което дава на ръководителите на дружествата възможността да снабдят с карти няколко свои служители.

Възможност
ПИБ предлага два типа бизнес кредитни карти. Едната е с гратисен период до 45 дни и минимална месечна вноска, представляваща 5% от дебитното салдо към последния ден на отчетния период. Вторият вид бизнес кредитна карта е без гратисен период, но затова пък освобождава фирмата от грижата да следи и погасява минимални месечни вноски.

ПОС терминал от Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка предлага на собствениците на търговски обекти, ресторанти, заведения и хотели поставяне на ПОС терминални устройства за извършване на плащания с дебитни и кредитни карти.

С тях работата на персонала се улеснява, обслужването на клиентите става много по-бързо и качествено. Маркетингови проучвания доказват, че продажбите в обектите с ПОС терминали се увеличават значително, тъй като клиентите проявяват склонност да пазаруват повече, когато плащат с карти.

Първа инвестиционна банка предлага регулярни справки относно извършените транзакции и движенията по фирмената сметка, което води до подобряване отчетността на фирмата.

Поставянето на ПОС терминалните устройствата в търговските обекти и обучението на персонала за работа с устройствата е напълно безплатно, като търговците имат възможност да се възползват от 24 часово обслужване при възникнали проблеми.

Допълнителна екстра за търговците, които искат да използват ПОС терминалите на ПИБ, е възможността да разкрият безплатно банкова сметка в ПИБ, без изискване за минимална наличност в нея.

Сметката може да бъде разкрита на място, при търговеца, без необходимост да се посещава клон на банката.

В зависимост от дейността на търговеца Банката предоставя стационарен или GSM модел, с различен тип комуникация – телефонна линия, GSM/GPRS, LAN/Ethernet. За да спести времето на търговците, Банката подсигурява и карта, необходима за ПОС терминалните устройства с GSM връзка.

В момента за всички нови търговски обекти, желаещи да ползват услугата, Първа инвестиционна банка е обявила промоция, която предоставя рекордно ниски проценти при транзакция от дебитни и кредитни карти на ПОС терминалите на банката.

ПОС терминалните устройства на Първа инвестиционна банка обслужват картите Visa и MasterCard и са единствените, на които могат да се извършват транзакции с все по-популярните и модерни у нас карти Diners Club.

Търговците имат възможност да участват със своя реклама в луксозен каталог, разпространяван сред клиентите на Банката при предоставяне на отстъпки за плащания с новата кредитна карта First Lady.

Банката предлага с поставянето на ПОС терминално устройство и възможност за ползване на 5000 лв. необезпечен овърдрафт за оборотни средства, както и кредитна карта VISA/MasterCard при промоционални условия и бърза и улеснена процедура за одобрение.

През годините Първа инвестиционна банка е изградила трайни взаимоотношения с търговски обекти и вериги, в които пазаруват нейните клиенти. Към днешна дата ПИБ притежава третата по големина мрежа от ПОС-устройства в България.

Нов кредит за физически лица от ПИБ

Първа инвестиционна банка започва предлагането на нов и изключително гъвкав кредит за физически лица. Продуктът съчетава овърдрафт и потребителски кредит, който се изплаща на равни вноски.

Кредитът е за текущи нужди с максимален размер 30 000 лева със срок на погасяване до седем години, като първите три години е без фиксиран погасителен план.

През този период клиентът сам определя колко и кога да тегли, като заплаща лихва само върху изтеглената сума. Голямото предимство е, че възстановената сума може да бъде изтеглена отново без да е необходимо клиентът да подава каквито и да било документи в банката.

Лихвата по кредита е плаваща и се формира от ОЛП плюс надбавка. В случай че клиентът получава работната си заплата по сметка в банката или ползва други услуги на ПИБ лихвата в момента е 10.3%, а за нови клиенти – 11.8%.

Годишният процент на разходите за кредит от 30 000 лева и срок от седем години е 11.72%. За новия кредит може да кандидатства всеки български гражданин на възраст от 21 до 65 години, като подаде искане в избран от него клон на банката.

Процедурата по одобрение на кредита е максимално опростена и е в рамките на два дни, след подаването на всички необходими документи.

За суми до 10 000 лева банката не изисква обезпечение. За по – големи суми е необходима Запис на Заповед с един или двама авалисти.

На всеки одобрен за кредит клиент се издава безплатно и дебитна карта Виза Електрон с чип, чрез която клиентът има достъп до парите си по всяко време през ПОС, на банкомат или на каса в офисите на банката.

ПИБ предлага кредит за малкия бизнес до 80 000 лв.

Първа инвестиционна банка (FIB) започва изцяло обновена програма за кредитиране на микропредприятията. Максималният размер на кредита вече е до 80 000 лв. или равностойността им в чужда валута. При добри показатели на бизнеса клиентът има възможност да ползва кредит без материално обезпечение в размер до 50 000 лв. Удължен е и срокът на необезпечените инвестиционни кредити, които вече могат да се погасяват в рамките на 5 години.

При ипотечно обезпечение срокът на кредитите е до 10 години, като при „Суперкредита“ първите 5 години могат да бъдат със свободен режим на усвояване и погасяване.

Новата програма за финансиране включва кредити за инвестиции, за оборотни средства, овърдрафти, банкови гаранции, фирмени кредитни карти и други. Процедурата е облекчена като изискваните документи са сведени до минимум. Всеки кредитоискател получава личен подход при обслужването и бърз отговор в рамките на 24 часа от подаване на искането.

При кредитите с ипотека лихвата започва от 0% за първата година. Таксата за предсрочно погасяване е намалена и при рефинансиране със собствени средства е в размер на 3% от остатъчната главница. За клиенти, реализиращи обороти през сметките си в ПИБ, банката предлага изгодни схеми за ползване на оборотни средства под формата на овърдрафт.

ПИБ предоставя възможност и за ползване на няколко кредитни карти VISA или MasterCard към една фирмена сметка. Това позволява различни служители да извършват картови разплащания за целите на бизнеса, като нововъведената чип технология гарантира сигурност за спазване на договорения общ кредитен лимит.

Продължава промоцията, съгласно която всеки търговец, който вече ползва ПОС-устройство на ПИБ или сключи договор за инсталация, може да ползва овърдрафт по фирмената си сметка в размер от 5000 до 50 000 лв., в зависимост от реализираните обороти през ПОС терминала.

Банка за идеи

Участието в конкурса „Какво ще правиш това лято?“ става с попълване на заявка в този сайт. Заявката съдържа текстово описание на идеята, която искаш да осъществиш през това лятото. Има ограничение на броя знаци в текста – до 1 500 и 22 за заглавието, като изписването трябва да е задължително на кирилица.

За да е по-привлекателно предложението ти, към заявката приложи подходяща снимка, свързана с идеята или твоя лична (и симпатична:). Авторите на идеите носят отговорност за авторските права над снимките. Моля не ползвай снимки, за които нямаш права и спазвай ограничението за размер до 200 КВ.

Преди да се публикуват на сайта за гласуване от публиката, идеите минават за одобрение от представители на организатора ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА. Критериите за допускане до конкурса са пределно широки – ще се проверява основно техническото попълване на заявката, качествата на снимката и добрия тон на текста, но няма да се ограничават самите идеи.

Всеки участник може да изпрати неограничен брой идеи, които се пускат с отделни заявки с различни е-мейл адреси. Ако твоята идея е одобрена, ще получиш е-мейл за потвърждение и покана да я видиш на сайта. Ако идеята не се одобри, ще получиш друг е-мейл, в който е посочена причината за неодобрението, за да можеш да я коригираш или да участваш отново с друго предложение.

Гласуването за идеи е ограничено: всеки посетител на сайта може да даде само един глас за избрана от него идея, но ако му харесват няколко предложения, може да гласува еднократно за всяко едно от тях.

Награди и срокове
Не забравяй, че публиката определя кой да спечели – всеки получен глас веднага се отразява и променя класацията. Към всяко предложение в банката за летни идеи (страницата “Виж и гласувай”) се показват колко гласове е получило то до момента. Първите шест идеи, събрали най-много гласове, ще получат финансиране на обща стойност 5 000 лева, за да се подпомогне осъществяването им. Тази сума ще се разпредели по следния начин:

Голямата награда е в размер на 1 500 лева,

Две втори награди по 1 000 лева,

Три трети награди по 500 лева.

Конкурсът се провежда само на този сайт. Започва на 8 юни и ще продължи до 17 часа на 10.08.2007г., когато ще спре приемането на гласове. Спечелилите ще бъдат публикувани на този сайт на 20.08.2007г. и уведомени по е-мейл.

Следваща страница »