Декларацията за данък печалба е в интернет

Годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък вече е достъпна чрез интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) www.nap.bg. Това съобщиха вчера от ведомството.

Тази декларация се подава до 31 март 2008 г. в териториалната дирекция на НАП по регистрация на юридическото лице. Заедно с декларацията трябва да бъде подаден и годишният финансов отчет, включително приложенията към него.

И тази година клиентите на приходната администрация ще имат възможност да подават декларациите за облагане с корпоративни данъци чрез интернет, подписани с електронен подпис.

Както и при годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица, и тази за корпоративните данъци също се състои от основна част и приложения, като в НАП се подават само онези приложения, които са попълнени.

При попълването на корпоративната декларация за 2007 г. ще се използва Националната класификация на икономическите дейности 2003, съобразно която ще бъде попълнена в декларацията основната дейност на съответното юридическо лице. Класификацията също е достъпна в интернет страницата на НАП. В офисите на ведомството ще се приемат разпечатани от интернет образци на декларации, включително ксерокопия, уточниха още от агенцията.