Попълваме данъчната декларация по интернет

Данъчни декларации c баркод ще може да се подават за първи път за доходите през 2007 година. Декларациите с баркод ще могат да се подават и директно чрез интернет, затова ще е необходимо наличието на електронен подпис

Данъчни декларации c баркод ще може да се подават за първи път за доходите през 2007 година.

Отначало услугата ще бъде въведена за гражданите, а по късно и за фирмите, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Как ?

Попълването на годишна данъчна декларация с баркод ще става през интернет страницата на НАП. За целта ще бъде инсталиран специален софтуер. По този начин въвеждането на данни ще е безгрешно, тъй като специален коректор ще следи затова.

След като декларацията бъде изцяло готова, тя трябва да бъде разпечатана на хартия. Тогава върху нея се изписва баркода. След това декларацията се подава в офиса на НАП и чрез баркода служителят в администрацията въвежда данните в информационната база, без да е необходимо да ги проверява. Тези декларации ще се обработват приоритетно и ако има суми за възстановяване, изплащането им ще става по-бързо.

Декларациите с баркод ще могат да се подават и директно чрез интернет, затова ще е необходимо наличието на електронен подпис.

За първи път догодина подаването и плащането на дължимия годишен данък ще става в един и същи срок – до 30 април. Отстъпка в размер на 5% върху дължимия за довнасяне данък върху доходите ще ползват хората, които са платили целия или част от налога до 10 февруари. Същата отстъпка може да се ползва до 30 април, ако декларацията е подадена по електронен път.

Електронна система ще изчислява данъците

Модернизирана система за плащане на данъци и осигуровки по интернет ще бъде създадена до средата на следващата година, съобщи вчера изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина на заседанието на Консултативния съвет (КС) при НАП.

Системата ще е свързана с т.нар. данъчноосигурителна сметка на гражданите и ще показва точно дължимата сума чрез интернет -страницата на агенцията. Въвеждането на новите услуги ще позволява също плащане на данъци и осигуровки с дебитни и кредитни карти чрез интернет по опростена процедура.

Освен усъвършенстването на електронната услуга за плащане на днешното заседание на КС бяха представени и обсъдени още проектите на новите опростени декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци.

Данъчните декларации ще се състоят от основна част и отделно отпечатани приложения, които ще се попълват само от лица, реализирали съответния вид доход през годината. Това означава, че ако едно физическо лице е получило доходи по трудов договор и хонорар, ще попълни и подаде в НАП само две приложения, а не цялата декларация, както досега. Очаква се това чувствително да облекчи клиентите на НАП, а в допълнение и да спести и значителни средства на държавния бюджет за отпечатване на декларации.

« Предишна страница