Новите касови апарати от KasovAparat.BG

KasovAparat.BG е български онлайн магазин, даващ ви възможност да закупите най-новите модели касови апарати и фискални принтери на доказани български производители. Предлагаме гаранционно и след гаранционно техническо обслужване за всички касови апарати и фискални принтери закупени от нас. Освен промоционални цени на фискалните устройства, може също така да се възползвате от възможността да ги закупите на лизинг бързо и сигурно чрез TBI Credit и безплатна доставка.

касов апарат Според последните промени в Наредба Н-18 на Министерството на Финансите, всички фискални устройства на търговците в България трябва да бъдат дистанционно свързани с НАП до 31.03.2012 г. Свързването с НАП се осъществява чрез GPRS мобилна връзка. Вариантите за осъществяване на тази връзка са два – закупуване на ново фискално устройство, отговарящо на изискванията на МФ или да доработите настоящия ви касов апарат или фискален принтер добавяйки данъчен терминал към него. Всеки един от двата варианта има своите плюсове, но експертите в бранша съветват да заложите на покупката на нов.

От НАП и KasovAparat.BG алармират да не изчаквате последния момент за осъществяване на GPRS връзката на фискалното Ви устройство за последния момент, тъй като търсенето тогава ще е много голямо и заявката Ви ще бъде осъществена със забавяне. Търговците, неспазили изискванията са заплашени с глоби до 10 000 лв. и затваряне на търговския им обект

ДДС наръчник

Националната агенция за приходите (НАП) публикува на интернет сайта си наръчник по данъка върху добавената стойност.

За изтегляне : ДДС наръчник

Наръчникът е изготвен за да се улеснят гражданите и фирмите, както и служителите на НАП, при прилагането на действащото данъчно законодателство в областта на данък върху добавената стойност.

Помагалото е структурирано тематично в десет глави. Последователно са разгледани общите принципи и полето на приложение на ДДС, определенията за данъчно събитие, изискуемост на данъка, данъчна основа, право на приспадане на данъчен кредит, задължения на данъчно задължените лица и други. В последната десета глава е описано действието на специфичните данъчни режими, като облагането с ДДС на стоките втора употреба, субсидиите, финансиранията и т. н.

За по-лесно възприемане и бързо ориентиране информацията в наръчника е представена и чрез детайлни схеми и примери. В помагалото е обобщена и практика на Съда на Европейските общности във връзка с прилагането на ДДС в рамките на общността.

Наръчникът е полезно помагало за всички клиенти на НАП, които искат да се запознаят със същността, полето на действие, особеностите при облагането на стоките и услугите с данък върху добавената стойност. Той няма статут на становище или указание и не е задължителен за прилагане от органите по приходите при ревизии по ДДС. Помагалото има за цел да подпомогне служителите на НАП и клиентите на агенцията в разбирането и задълбочаване на познанията за същността и механизма на действие на данъка върху добавената стойност.

Наръчникът по данък върху добавената стойност е създаден в изпълнение на проект между Национална агенция за приходите на Република България и Главна данъчна дирекция на Република Франция.

Гледаме си данъците в интернет

Дават ни код за достъп както при банковите карти

През интернет хората и фирмите ще проверяват какви са задълженията им към хазната. Новата услуга ще стартира още през 2008 г., обявиха вчера от Националната агенция за приходите.

Чрез нея хората ще имат достъп от компютъра до своята данъчноосигурителна сметка в НАП и ще може да виждат дължат ли данък върху доходите си или някакви осигуровки.

Фирмите пък ще може да виждат и задълженията си по ДДС и акцизите.

Достъпът до данъчноосигурителната сметка през интернет ще става, след като от някой офис на НАП гражданинът или фирмата си вземе специален персонален идентификационен код (ПИК), подобен на ПИН номерата на банковите карти.

Новите възможности на Софтуера за управление на приходите (СУП) на НАП вече се използват, но засега само от служителите на агенцията.

Така хората от НАП имат бърз електронен достъп до данните за платените и дължимите данъци и осигурителни вноски на всички фирми и граждани в България.

Досега тези данни се ползваха от служителите на НАП чрез отделни софтуерни приложения.

Внедряването на единната данъчноосигурителна сметка значително ще ускори издаването на над 400 000 удостоверения за наличие или липса на задължения към бюджета, които НАП предоставя годишно.

От въвеждането в експлоатация на СУП в началото на миналата година досега чрез системата са обработени над 3,71 млн. уведомления за трудови договори и над 2,33 млн. декларации за дължими осигурителни вноски.

Декларацията за данък печалба е в интернет

Годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък вече е достъпна чрез интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП) www.nap.bg. Това съобщиха вчера от ведомството.

Тази декларация се подава до 31 март 2008 г. в териториалната дирекция на НАП по регистрация на юридическото лице. Заедно с декларацията трябва да бъде подаден и годишният финансов отчет, включително приложенията към него.

И тази година клиентите на приходната администрация ще имат възможност да подават декларациите за облагане с корпоративни данъци чрез интернет, подписани с електронен подпис.

Както и при годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица, и тази за корпоративните данъци също се състои от основна част и приложения, като в НАП се подават само онези приложения, които са попълнени.

При попълването на корпоративната декларация за 2007 г. ще се използва Националната класификация на икономическите дейности 2003, съобразно която ще бъде попълнена в декларацията основната дейност на съответното юридическо лице. Класификацията също е достъпна в интернет страницата на НАП. В офисите на ведомството ще се приемат разпечатани от интернет образци на декларации, включително ксерокопия, уточниха още от агенцията.

Новата декларация за ДОД в интернет

Новата декларация за ДОД вече може да се намери на сайта на Националната агенция по приходите (НАП) www.nap.bg. Според Закона за облагане доходите на физическите лица, който е в сила от 1 януари, тя се подава до 30 април 2008 г. Дължимият данък вече трябва да бъде внесен до 30 април, а не в едномесечен срок след подаване на декларацията. Подават се само онези приложения от декларацията, които са попълнена Например: ако едно лице през 2007 г. е получавало доходи от 2 източника – по трудово правоотношение и от хонорари, трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи по граждански договори). Така декларацията ще се състои от общата част и две приложения.

5% отстъпка от дължимия за довнасяне налог получават онези физически лица, които подадат декларацията си и внесат дължимия данък до 10 февруари 2008 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които я изпратят по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2008 г. Например при данък за довнасяне 800 лв. цената на електронния подпис ще бъде покрита напълно от 5-процентната отстъпка при подаването на декларацията по интернет.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в интернет, като се очаква чрез сайта на НАП да бъде предоставена възможност за попълването й и автоматично създаване на баркод. В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от интернет образци на декларации, включително ксерокопия. Общата част на декларацията е задължителна. Към нея има 9 приложения: за доходи от трудови правоотношения, за доходи от стопанска дейност като ЕТ, за доходи от друга стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за доходи от прехвърляне на права и имущество, за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДЦФЛ, за доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен данък и др.

Следваща страница »