Sitemaps осигуряват 99% ефективност

При индексиране на съдържанието, картата на сайта (sitemap) осигурява 99% ефективност, докато при нормалния процес на индексация средната стойност е 63%. При високата ефективност на sitemaps, обаче има малки загуби в количеството на индексираните уникални страници в сравнение с нормалната индексация. Такива резултати е дало изследването върху sitemaps направено в Google.

Ако се говори за скорост на реакция, то 78 % от URL адресите са получени по-бързо имено чрез карта на сайта, в сравнение с 22% URL, които са индексирани по-бързо без sitemap. През октомври 2008 Google е отчел 35 милиона сайта, които публикуват sitemap, чрез което са предоставили информация за няколко милиарда адреса. Най-популярния формат за карта на сайта, от който са се възползвали 77 % от сайтовете е XML.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»