11 причини за провала при оптимизация

11 причини за провала на проект за оптимизиране популяризиране и позициониране на уеб сайт

За съжаление, не всички проекти за оптимизация на уеб сайт за търсачки завършват с успеха който търсим : достигане на високо позициониране на сайта в машините за търсене и в резултат на това повишаване на броя посетители и продажбите.
Всяка компания, професионално занимаваща се с популяризиране има в историята си проекти, които са завършили с неуспех по няколко причини, които често и не зависят от професионализма на самите компании.
В тази статия ще се опитам да изясня причините, поради които всеки проект за оптимизиране може да се провали, а също и ще разкрия следствията от тези причини.

Причина 1. Техническа поддръжка на сайта на клиента
Много често клиентът изпълнява техническа поддръжка и прави произволни промени в сайта (от промените в структурата до настройките на сървъра). И ако тя не е достатъчно квалифицирана могат да възникнат съществени проблеми с позиционирането на сайта в търсещите системи, включително и да се стигне до пълен провал на проекта.
Следствие: техническата поддръжка от страна на клиента трябва да бъде грамотна и стриктно да спазва препоръките на специалистите по оптимизиране.

Причина 2. Лоша комуникация с клиента
Ако клиентът желае да се извърши комплексна работа по оптимизирането на сайта, но не разбира, че постоянно трябва да контактува с изпълнителя и освен това да се вслушва в съветите на специалистите, то цялата работа губи смисъла си. Популяризирането на уеб сайт (както и всяка реклама) предполага, че клиентът трябва да бъде в постоянен контакт с изпълнителя.
Следствие: клиентът и изпълнителят трябва да общуват често и то на разбираем език.

Причина 3. Неизпълнение на препоръките на специалистите по популяризиране
Добрите специалисти в популяризирането се стремят не само към прословутото „топ 10” в търсачките, което сънуват всички клиенти. Професионалистите се насочват преди всичко към увеличаване на продажбите на клиента. Това означава, че освен техническите мероприятия по оптимизация се провежда и пълен анализ на качествата на самия сайт и анализ на бизнеса на клиента. В процеса на тази работа се предлагат подробни препоръки, които трябва да се четат и да се спазват.
Някои клиенти смятат, че техните сайтове са най-добрите и мислят, че нямат нужда от никакви препоръки. От изпълнението на препоръките зависи както промеждутъчния показател – ниво на позициониране на сайта в търсещите системи, така и крайния показател – ръст на нивото на продажби. Ако препоръките изобщо не се изпълняват или се изпълнява само някаква част от тях, това води директно към провал на проекта.
Следствия:
Клиентът е длъжен да чете препоръките на специалистите и да ги следва;
Когато не е съгласен с препоръките трябва да ги обсъжда и да търси алтернативни пътища;
В крайна сметка препоръките на специалистите трябва да бъдат изпълнени.

Причина 4. Некачествен хостинг
Проблеми с хостинга при клиентите се срещат рядко, но все пак съществуват. Между другото, хостингът е критично звено в успеха на проектите за оптимизиране, тъй като от достъпността на сайта зависи нормалната му индексация в търсещите системи. Ако сайтът „виси” макар и няколко часа, тогава търсещите системи могат да го извадят от своите бази данни и резултатът ще бъде нулев или нестабилен.
Сайтът трябва да бъде достъпен през цялото време. В момента съществуват достатъчно качествени и евтини хостинг-провайдъри, които могат да осигурят работоспособност на сайтовете през цялото време, а не 2 пъти в седмицата.
Следствие: сайтът трябва да се намира на качествен хостинг

Причина 5. Забавяне от страна на клиента
В процеса на работата по популяризиране в търсещите системи е необходима постоянна обмяна на информация между клиента и изпълнителя, а също и съгласуване с клиента. Ако обмяната на информация и съгласуването вървят твърде бавно се провалят сроковете за изпълнение на проекта и мотивацията на изпълнителя намалява.
Следствие: препоръките трябва да се прилагат оперативно. Съгласуването не трябва да отнема месеци, нито пък седмици.

Причина 6. Неподготвеност на клиента
Същността на причината е в това, че клиентът често не е готов за спецификата на услугите по популяризиране на сайта в машините за търсене. И за това не е виновен клиентът, това е по-скоро проблем на компаниите, оказващи услуги по оптимизация и популяризация. Клиентът трябва да бъде подготвен за услугата и подготовката на клиента трябва да се осъществи от компанията, занимаваща се с популяризиране, чрез нейните мениджъри. Още преди подписването на договор клиентът трябва да бъде максимално подробно информиран за услугата и да му бъдат разяснени всички въпроси, свързани с нея.
Ако клиентът дойде в компанията със своите представи за оптимизация (които често са абсолютно неправилни) и компанията се захване с проекта за оптимизация, без да се опита да обясни на клиента подробностите, тогава възникват проблеми, които могат да предизвикат провал на проекта.
Следствия:
Услугите трябва да бъдат разяснени на клиента, подробно трябва да му бъдат обяснени всички въпроси, отнасящи се до услугите по популяризиране на сайтовете

Мениджърите продажби трябва да бъдат обучени да работят с клиенти. Компаниите, специализирани в оптимизация за търсачки трябва да имат ръководство за продажба на дадената услуга, портфолио с проекти, отзиви на клиенти.

Причина 7. Загуба на клиенти, посетили сайта
Дори един сайт, който е добре представен в търсачките и се посещава от целева аудитория може да не продава нищо или да продава малко и рядко. Причините за това могат да бъдат много, но една от критичните е лошата обработка на запитванията чрез сайта.
Ако на телефона е оставен да отговаря мениджър, който е неспособен ясно да консултира човек, свързал се през сайта по един или друг въпрос, не трябва да се очаква ръст на продажбите. Ако запитванията по електронната поща или чрез формулярите за обратна връзка не се обработват или не се обработват оперативно и дума не може да става за ръст на продажбите. За съжаление това е обичайна ситуация при много сайтове.
Следствия:
В състава на извършваната работа трябва да бъдат включени мероприятия, насочени към подобряване на обслужването на посетителите на сайта;
Клиентът трябва да знае, че ако посетителите на сайта не се обслужват бързо и професионално, то не може да бъде очакван ръст на приходите.

Причина 8. Нереални цели, срокове, гаранции
Проектът за популяризиране може да се провали заради това, че са поставени прекалено кратки срокове, твърде високи цели и са дадени неизпълними гаранции. Минималният срок за популяризиране на сайта не трябва да бъде по-кратък от 6 месеца. Позиционирането на уеб сайт в топ 10 на търсачките по 100 % от запитванията на практика е почти непостижимо, тъй като търсещите системи работят с постоянно изменящи се алгоритми. По тази причина е невъзможно да се гарантират конкретни позиции. Изпълнителят е длъжен предварително да предупреди клиента за редица тънкости, свързани със срокове, цели и гаранции, за да не настъпи разочарование, а след него и разрив в отношенията.
Следствия:
В процеса на преговорите трябва да бъдат съгласувани реалистични цели, срокове и гаранции;
Клиентът трябва да разбира какво може и какво не може да му обещае оптимизатора.

Причина 9. Несъответствие между бюджета и поставените задачи
Не е възможно да платиш 200 долара и да се окажеш на върха на търсачките по голям брой конкурентни запитвания. Желанието на клиента да плати колкото се може по-малко е разбираемо, но това не е повод за ненаситност. Бюджетът трябва да съответства на поставените цели.
Ако клиентът очаква от изпълнителя, че сайтът му ще излиза в топ 10 по запитване „климатици“ за 200 долара и изпълнителят се захване за такава работа, то този проект ще се провали.
Следствия:
Сложните задачи изискват съответстващо заплащане;
Качественото популяризиране на сайта в търсещите системи не може да струва 200 долара. В зависимост от целите и възможностите на клиента може да се стигне до решение от 300 до няколко хиляди долара на месец.

Причина 10. Действие на търсещите машини
Търсещите системи постоянно променят алгоритмите на показване на документите. И това не е прословутата „война с оптимизаторите”, а по-скоро опити на собствениците на търсачки да подобрят качеството на търсенето.
Ако целта на оптимизацията е само показване в топ 10 по няколко запитвания, то този проект ще се провали заради измененията на алгоритмите в търсачките.
Ако освен излизане в топ 10 се поставят и други цели и като цяло се очертава много работа по самия сайт (usability, content, html-code), то този сайт е по-малко зависим от действието на търсачките, тъй като интересните, разбираеми за посетителя и информативни сайтове винаги ще бъдат интересни и винаги ще продават.
Следствия:
Търсачките с един „замах на вълшебната пръчица” могат да зачеркнат всички усилия по излизането на сайта в топ 10;
Ако не се зацикля на високите позиции по няколко „подвеждащи” запитвания, а се подхожда комплексно към проблема за популяризиране, то тогава действията на търсачките могат и да не влияят така пагубно на резултата.

Причина 11. Промени в сайтовете, несъгласувани със специалистите по популяризирането
При работа по популяризиране на уеб сайт в търсачките всякакви промени в сайта се считат за крайно критични: промени в текста, структурата, html-кода, настройките на сървъра и други.
Клиентите често правят промени в сайтовете без да ги съгласуват със специалистите по популяризирането. Това води до различни неблагоприятни последствия: от загуба на позициите на сайта по редица запитвания до премахването на сайта от базата данни на търсачките.
Независимо от това, че професионалистите специалисти по оптимизиране провеждат постоянен мониторинг на състоянието на сайта, те често не могат да следят всички промени, които клиентът прави без да съгласува (особено що се отнася да големите сайтове).
Следствия:
За да се постигнат добри резултати всички промени в сайта трябва да бъдат предварително съгласувани със специалистите по популяризиране;
Необходимостта от това съгласуване трябва да бъде подробно обяснена на клиента.

А сега да обобщим…
Успехът при оптимизация и популяризация на един уеб сайт зависи както от компанията, предоставяща тези услуги, така и до голяма степен от действията и разбирането на спецификата на дадената услуга от страна на клиента.
Дори ако за работата се захванат суперпрофесионалисти, но клиентът не разбира отделни неща, проектът може да се провали.
Наред с всичко това, клиентът няма как да знае редица тънкости и често си има свои разбирания за това как трябва да се изпълни услугата по оптимизиране и популяризиране. При това често неговото разбиране се различава от реалността. Спецификата на дадената услуга трябва да бъде подробно разяснена на клиента и това трябва да се осъществи от специалистите на компанията чрез консултации, презентации и други информационни материали (портфолио, отзиви на клиенти и т.н.).

Няма коментари

Comments are closed.


«
»