Google Sites

Google подготвя нова онлайн услуга наречена Google Sites и предназначена за редактиране на уеб страници.

В основата на Google Sites е разработката на компанията JotSpot. JotSpot е специализирана в разработването на програмни средства за създаване и публикуване на wiki страници. Wiki технологията позволява мигновено да се създават връзки към други статии (както вече съществуващи, така и планирани за в бъдеще)

Google Sites

Google вече предлага на потребителите Google Page Creator за редактиране на уеб страници. Тази услуга включва визуален HTML редактор, базиран на AJAX технология и безплатен хостинг. Очаква се новата услуга Google Sites със своята разширена функционалност да замени изцяло Google Page Creator.

Благодарение на Google Sites уеб разработчиците освен всичко останало ще могат да създават вътрешномрежови портали и многопотребителски среди. Google Sites също така ще предлага и средства за управление на проекти.

Точната дата на която ще стартира Google Sites не е уточнена, но се предполага, че през началото на 2008 година ще се появи в състава на набора от онлайн офисни приложения Google Apps.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»