Google продължава да съкращава услуги

В съответствие с политиката си за общо съкращение на разходите Google продължава да изключва нерентабилни и малко популярни услуги. Въпреки доста големия избор от продукти, които компанията предлага, 97% от приходите продължават да идват от реклама. Във връзка с това услугите, които сега се предлагат без реклами, в най-близко бъдеще ще се обзаведат с такава. Една от последните услуги, на които се появи реклама стана Google Finance.

Продуктите, които не са успели да добият голяма популярност сред потребителите, ще бъдат съкращавани. Тъкмо поради тази причина престанаха да съществуват Lively и Search Mesh. Приоритет за в бъдеще ще имат услугите, които разполагат с дългосрочни перспективи за развитие. Измежду разработките, чиято съдба понастоящем не е съвсем ясна, е виртуалния бележник Google Notebook и технологията Google Audio Indexing, която служи за разпознаване на речта във видеоклиповете.

Аналогичен ще бъде подходът и по отношение на тези проекти, които частично припокриват функциите си. Поради тази причина беше закрит редактора за уеб-страници Page Creator, който беше заменен от Google Sites.

С цел по-добро управление на развитието на проектите ръководството на подразделенията отбеляза измежду тях 20-те с най-висок приоритет. Задачите, които не попадат в този списък ще бъдат ограничавани в бюджетните си разходи.

Според изявленията на представители на Google, компанията засега не изпитва затруднения, породени от световната икономическа криза. Рекламната технология на Google позволява да бъде привлечено достатъчно голямо количество рекламодатели, което осигурява приходите от реклами. Въпреки това ръстът на приходите намалява и мерките по съкращаване на разходите все пак са необходими, пише Wall Street Journal.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»