НЕОГАРД

Уредът Неогард е съставен от два еднакви диска с вградени в тях два постоянни магнита, обработени по подходящ начин и покрити с филтриращ билков материал. Всеки един от магнитите е с два прозрачни слоя. От първият прозрачен слой, който е с по-голяма плътност води началото си световод, навит на спирала в алуминиев пръстен. В средата на алуминиевия пръстен е монтиран постоянният магнит. Краят на световода е разположен във втория прозрачен слой, който е с по-малка плътност. Това устройство е вградено в меден пръстен. В централната част има 4 мм слой от билков материал с голяма концентрация. От двете страни са разположени два филтъра с екстракт от билков материал. Всичко това е покрито с два прозрачни слоя, през които потокът от фотони се излъчва в околното пространство.

Така изграден уредът притежава свойствата на обвивката на Земята, а именно да филтрира светлината и да предпазва от електрически заредени частици. Червената страна на всеки диск е с южен магнитен полюс, а черната със северен. Въздействието на уреда е здравословно в продължение на 5 години, през което време филтърът се замърсява и уреда става негоден за употреба.

Неогард е изграден от :

Алуминиев пръстен
Меден пръстен
Постоянен магнит
Билков филтър с голяма концентрация
Първи прозрачен слой
Световодна спирала
Втори прозрачен слой
Билков филтър с малка концентрация
Покривен прозрачен слой

Потенциалната разлика, която възниква между двата прозрачни слоя, създава насочено движение на фотони от първия прозрачен слой, с по-голяма плътност по световода към втория прозрочен слой, с по-малка плътност. Същевременно вторият прозрачен слой излъчва пристигащите в него фотони през билковия филтър в околното пространство на диска. При това потенциалната разлика между двата прозрачни слоя се запазва постоянна величина и дискът става постоянен източник на фотони и гравитони в продължение на много години. Полето, което възниква в околното пространство на диска е смесено и се изразява от магнитни и гравитационни силови линии, които се развиват в околното пространство по приблизително един и същи начин.
Силата на полето в околното пространство намалява обратно пропорционално на квадрата от разстоянието, което определя възможността за ефективно ползване на уреда в зона с радиус от порядъка на 2 метра.
Когато черната страна на диска е насочена към източника на вредни лъчения, то движещите се към диска електрони и част от фотоните се насочват към него по силовите линии на полето, което се създава. Това образно казано означава, че чрез черната си страна дисковете Неогард “всмукват” енергийните потоци. Попадналите в силовите линии / в полето на диска / електрически заредени частици, които са всмукани от към черната страна на диска предизвикват вторично излъчване на фотони от към червената страна на диска. Тези излъчвания вече са изключително здравословни, тъй като идват от билковия филтър на дисковете.
Когато червената страна на диска е обърната към източника на вредни излъчвания, то тогава идващите електрически заредени частици се разсейват от насрещните потоци, които се излъчват от червената страна /южния полюс/ на диска. Това образно казано означава, че през червената страна на диска става “излъчване” на енергия, която в общия случай е здравословна, тъй като носи енергийните характеристики на билковия материал.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАГНИТНИ ДИСКОВЕ НЕОГАРД

Дисковете Неогард са с широко приложение. Ползването им е лесно и достъпно за всеки човек. Като цяло могат ясно да се дефинират следните възможности:

1. Ползване на Неогард за защита и благотворно зареждане на организма;
2. Профилактично и лечебно действие на дисковете Неогард, включващо:
– въздействие върху енергийните центрове на организма;
– общи методи за въздействие;
– локално приложение за терапия и лечение;
3. Здравословно зареждане на вода с дисковете Неогард

Можете да закупите Магнитни дискове НЕОГАРД NeoGuard от нашия електронен интернет магазин

Няма коментари

Comments are closed.


«
»