ЗАЩИТА И БЛАГОТВОРНО ЗАРЕЖДАНЕ С НЕОГАРД

Ежедневното ползване на дисковете за защита от вредни излъчвания е не само препоръчително, но и задължително условие за ефективна превенция на човешкото здраве. С оглед на разгледаните по-горе проблеми, ние имаме реалната възможност да се справим с голяма част от тях.
Ползването на Неогард за защита се основава на следните основни принципи, които определят приложението им в различни случаи.

– Първият от тях е свързан с енергийния баланс на човешкия организъм.

Човешкото тяло е огромно обединение на елементарни частици. Електромагнитният фон около него показва, че в тялото протичат процеси на енергийно ниво, при които то постоянно поглъща и излъчва фотони / енергия /. В човешкото тяло съществува енергийно равновесие / баланс/, което се изразява в приблизително постоянните му телесно тегло и температура. Казано по друг начин, макар и не съвсем коректно, това означава следното: каквото количество енергия “се приема от една страна на човешкото тяло”, такова “количество се освобождава от друга страна” с цел съхраняване на енергийното равновесие.
Ако по някаква причина от всички страни на човешкото тяло се вкарва енергия, неговият енергиен баланс се нарушава и ако това продължи дълго време, тялото се разболява. Когато нарушаването на енергийния баланс е за кратко, това води до отстраняване на някои заболявания, тъй като паразитните микроорганизми в човешкото тяло са неустойчиви на създаваното енергийно натоварване.
Ако от всички страни на човешкото тяло се извлича енергия, тогава неговият баланс се нарушава. Когато нарушаването на енергийния баланс е за кратко време, това води до отстраняване на някои заболявания, тъй като паразитните микроорганизми в човешкото тяло са неустойчиви на енергийния недостиг в околната среда.

– Наред с това при разглеждане на енергийни обменни процеси в организма от различен характер, винаги трябва да се следи какъв тип е енергията, която достига до човешкото тяло. Енергийните взаимодействия винаги трябва да се разглеждат и от тази гледна точка, тъй като това в голяма степен определя крайния им резултат. Ако енергията, която поглъща човешкото тяло идва от чиста среда, зареждането му с нея е полезно. Ако енергията, която поглъща човешкото тяло идва от замърсена среда, зареждането му с нея е вредно.

– Третият принцип изразява самата природа и действие на “Неогард” и по-точно насочеността на силовите лини и същността на енергийните потоци, а именно: от към червената страна винаги се освобождава енергия, която е с положително действие, тъй като носи енергийните характеристики на билковия материал, а от към черната страна винаги става “всмукване” на енергия от околната среда.

Като се съобразява с тези три основни принципа, всеки човек може сам да прецени в различни ситуации как най-ефективно да ползва дисковете Неогард за основното им предназначение, а именно защита от опасните за здравето излъчвания на околната среда.

В тази връзка могат да се разгледат три основни случая:

1случай

Когато дисковете са обърнати с червените страни към тялото на човек.

Както вече изяснихме, през черната страна на дисковете от околната среда се “всмуква” енергия, която преминава през билковия филтър. Като следствие от това, от червената страна става отделяне /излъчване/ на вторична енергия, която носи енергийните характеристики на билковия материал и е 100% положителна и полезна. С това отговаряме и на въпроса за вида енергия, която достига до човека – в този случай тя е само позитивна. Разбира се трябва да се съобразим и с енергийния баланс. След като благодарение на дисковете тялото принудително се зарежда с енергия, то е необходимо да се освободи енергия, за да се съхрани енергийния баланс. Както се вижда от схемата единствената възможност за това е освобождаване на енергия по вертикалата – към Земята и Космоса. Анализирайки внимателно горната схема, сами можем да преценим, че този случай на електромагнитна и гравитационна защита е препоръчителна за места където околната среда е замърсена – основно в големите градове, където има висока концентрация на вредни излъчвания от постиженията на цивилизацията. По този начин вредните енергии от околната среда преминават през дисковете в следствие на всмукването през черните им страни и до човешкото тяло достигат вторичните излъчвания на билковия материал, които са 100% положителни. Използвайки горната схема човек е напълно защитен от вредните излъчвания но околната среда.

2 случай

С помощта на аналогични разсъждения нека разгледаме случая, в който двата диска са обърнати с черните страни към тялото.

Съгласно разгледаните принципи, по хоризонталата принудително се изсмуква енергия от тялото, която преминава през дисковете и се освобождава като вторични излъчвания в околното пространство. За да се съхрани енергийният баланс в случая е необходимо тези енергийни загуби да се компенсират. Единствено възможно е зареждане /приемане/ на енергия от Земята и Космоса – както е показано на схемата . Разбира се трябва да си отговорим на въпроса какъв тип енергия достига до тялото на човека в този случай. Тъй като това е енергията на Земята и Космоса, то става ясно, че е необходимо там където се ползват дисковете по този начин, въздуха и земята трябва да са достатъчно чисти, тъй като на практика тялото приема тяхната енергия. Такива са гористи и планински райони, морският бряг и други зони, в които все още човешката цивилизация не е успяла да нанесе сериозни поражения. Този начин на ползване на “Неогард” позволява да се зарежда човешкия организъм с положителната енергия на околната среда.
Както вече казахме, когато сме в замърсени градове е препоръчително дисковете да са обърнати с червените страни към тялото. Тук е мястото да разгледаме и няколко частни случая. Ако човек се намира или работи в среда, в която интензитетът на вредните излъчвания е изключително висок, то е препоръчително дисковете да се носят обърнати с черните страни към тялото. По този начин се създава противопоток идващ от черните страни на Неогард, който противопоток се противопоставя на идващите към тялото мощни потоци вредни излъчвания. Този начин е препоръчителен за хора, които работят с рентгенова апаратура, в метро, в радиолокаторни станции и други силно замърсени места.

Важен е въпросът за вредното действие на компютри и телевизори за човешкият организъм и заедно с това възможността за защита с помощта на дисковете Неогард. Добре е да си даваме ясна сметка, че основната разлика във вредното действие на компютри и телевизори се поражда от разстоянието, от което ползваме съответния прибор. Обикновено при компютрите това са 15-20см., а при телевизорите 1,5-2м. Именно това е главната причина, която определя по-голямата опасност за работещите с компютър. Много хора вече знаят за това, доста лаборатории са го доказали безспорно, но почти всички производители на такава техника твърдят, че произвеждат и продават безопасни изделия. Разбира се и това е обяснимо като се има предвид, че днес живеем в свят, в който икономическата ефективност на пазара е по-важна в сравнение със здравето на отделния човек.
Безспорно е, че излъчванията от екраните на мониторите попадат директно върху работещите на компютри и затова защитата е повече от задължителна. В този случай е препоръчително дисковете да се поставят обърнати с черните страни към компютъра. По този начин излъчванията на дисковете противодействат на идващите срещу човека негативни енергийни потоци. За максимална защита от всякакъв тип електроуреди е препоръчитело да се ползват дисковете по така описаната схема. Разбира се при невъзможност да се поставят по този начин, може дисковете да се ползват поставени хоризонтално отстрани на монитора, като ако се ползват двата, те задължително трябва да се поставят пред монитора с една и съща страна.
Възможно е за защита да се ползва и само единия диск поставен пред телевизор, компютър или друг електроуред.
Тук е мястото да кажем, че ползването на дисковете Неогард за защита от вредните въздействия на цивилизацията не е каприз, а реална необходимост, с помощта на която могат да се елиминират голяма част от проблемите на нашето здраве.

3 случай

Когато двата диска са обърнати към тялото с различните страни – единият с черната и другият с червената.

От едната страна става принудително зареждане на тялото с положителна енергия от червената страна на единия диск, а от другата става принудително разреждане, чрез изсмукване на енергия чрез черната страна на другия диск. В този случай се запазва енергийния баланс на организма, като до тялото достига само положителна енергия, носеща енергийните характеристики на билковия материал. Този начин на ползване на дисковете е с мощно прочистващо действие и се ползва основно за постигане на лечебен ефект.

Можете да закупите Магнитни дискове НЕОГАРД NeoGuard от нашия електронен интернет магазин

Няма коментари

Comments are closed.


«
»