World Simmit Awards

Стартира националната селекция за World Simmit Awards – най-престижната световна награда за електронно съдържание

България официално се присъедини към страните – членки на ООН, които провеждат предварителна селекция на национално ниво за мултимедийни проекти във всички области на електронното съдържание. Според регламента на World Summit Awards индивидуален представител или компания от 168-те одобрени страни могат да участват в състезанието за 2005 г. Самото състезание е на две нива – национално и световно.

World Summit Awards се организира и провежда за втори път. Първото издание беше през декември 2003 г. в Женева по време на първия етап на Световната среща за информационното общество. През ноември в Тунис ще се състои вторият етап на срещата на върха. Тогава ще бъдат обявени и носителите на най-престижната световна награда за електронно съдържание.

Както и при първото състезание през 2003 г., проектите са организирани в осем категории, които като цяло покриват всички области на съдържание, създавано и разпространявано с помощта на новите технологии: е-обучение (e-Learning), е-култура (e-Culture), е-наука (e-Science), е-управление (e-Government), е-здраве (e-Health), е-бизнес (e-Business), е-забавления (e-Entertainment), е-приобщаване (e-Inclusion).

Мениджърите на компаниите и организациите, които разработват и предлагат електронно съдържание, както и отделните участници, трябва да имат предвид, че срокът за подаване на проекти е до 1 юли. Кандидатите за участие в предварителната селекция на национално ниво могат да се регистрират на http://www.i-space.org/wsabg. Формата за регистрация е достъпна на адрес http://i-space.org/wsabg/index.php?show=register. Кандидатът трябва да попълни името на своя проект, да избере една от осемте категории за участие и да резюмира проекта в рамките на 1000 символа.

След изтичането на крайния срок специална комисия ще избере осем проекта – по един победител от всяка категория, които ще бъдат предложени за участие на следващия – международен – етап. Хората, които ще изберат кои са най-добрите автори на електронно съдържание, представят държавните институции, професионалните асоциации, международни програми, академичните среди и медии – Александър Огнянов (Министерство на транспорта и съобщенията), Орлин Кузов (АРСИКТ), Георги Шарков (БАСКОМ), Стоян Боев (БАИТ), Красимир Беневски (ПРООН), Камен Спасов (независим експерт), Петър Станчев (БАН), Недялка Йоловска (IDG) и Мариана Тодорова (Saga Technology).

Има няколко основни изисквания, на които проектите трябва да отговарят. Първо, трябва да са базирани в България. Второ, да са завършени, т.е. да не са на ниво прототип или предстоящо приключване. Трето, да са пуснати в експлоатация през 2004 или 2005 г. Четвърто, интерфейсът може да е на всеки един от езиците на ООН, но придружен с описание на английски език. Пето, проектът може да е разработен върху която и да било платформа, по този признак няма никакви ограничения.

Победителите от всяка категория в нашия национален конкурс ще имат шанса да се състезават с проектите, селектирани в съответните категории от целия свят. Като цяло критериите за оценка на проектите не се различават от общоприетите, когато става дума за създаване и разпространение на електронно съдържание. Мениджърите трябва да имат предвид следните основни моменти – каква е реалната връзка на съответния проект със съществуващ проблем; доколко е адекватно съдържанието; дали дизайнът е достатъчно атрактивен за потребителите; какво е нивото на техническото изпълнение и доколко работата с продукта е „лесна“.

Съгласно процедурата, изработена и приета от организаторите на World Summit Awards, до финалното обявяване на носителите на престижната световна награда за електронно съдържание има три стъпки – първа селекция на национално ниво (за по-малките страни тя се прави от национален координатор), втора селекция на международно ниво от главното жури през август в Бахрейн и официално обявяване на победителите в осемте категории по време на втората фаза на Световната среща за информационното общество (WSIS) през ноември в Тунис.

За мениджърите на българските ИТ компании и за всички, които работят в областта на съдържанието, което се създава и разпространява с помощта на високите технологии, участието в подобен конкурс е своеобразен маркер за това какво е нивото в България. World Summit Awards е световно състезание, което търси, прави подбор и представя най-доброто в сферата на електронното съдържание и на е- приложенията.

Основните цели на тази инициатива, която съпътства Световната среща за информационното общество, са да намали „дигиталното разделение“ и да се опита да премахне пропастта, която дели различните страни, когато говорим за достъп до информационното общество. Няма друг конкурс, който да дава възможност на отделни лица, фирми и организации от 168 държави от целия свят да представят свои проекти и достижения в осем основни категории.

По време на първото издание в световното състезание за електронно съдържание със свои проекти се включиха 136 страни. От тях – в зависимост от платформата им – 586 онлайн, 129 офлайн, 23 за мобилни устройства, четири – игри, три в интерактивна ТВ и 58 крос-медия проекти. В зависимост от категорията сравнително равен брой проекти са подадени в пет области: е-обучение – 105 проекта, е-култура – 107, е-правителство- 113, е-бизнес – 110, е- забавления – 106. За останалите категории: е- наука – 81, е-здраве – 83, е-приобщаване – 98 (виж наградените проекти в отделното каре).

Тези основни цели предопределят и фокуса на инициативата – културната идентичност и разнообразието. World Summit Awards е конкурс, който стимулира създаването и разпространението на мултимедийни проекти, които, от една страна, работят ефективно и креативно със съдържанието, а, от друга – използват технологиите, за да дигитализират образователното, културното и научното ни наследство.

––

Победители по категории в първото издание на WSA, Женева, 2003

*е-обучение (e-Learning)

Fabasoft eGov-Suite/WBT, Австрия

The Mia Software Collection, CD ROM, Канада

School.ie, Ирландия

Еduwave, Йордания

Curriculum Server, CD-ROM, Полша

*е-култура (e-Culture)

Art2LIFE, < >, Канада

nuesrto.cl, < >, Чили

The Splendid Chinese Culture, < >, Китай

FACES, CD-ROM, Франция

Living Heritage, крос-медия, Нова Зеландия

*е-наука (e-Science)

DVIN < >, Армения

Science Matrix, крос-медия, Канада

Agricultural Expert System < >, Китай

Blue World < >, Хърватия

PLoS Biology, крос-медия, САЩ

*е-управление (e-Government)

Ministry of Commerce < >, Бахрейн

Secretariat of Federal Revenues < > Бразилия

Easy Procedures < >, Чили

Qatar e-Government Project < >, Катар

Romanian e-Government Gateway < >, Румъния

*е-здраве (e-Health)

Doc@HOME, мобилно устройство, Естония

Argonaute 3D, CD-ROM Франция

TeleDoc < >, Индия

Telepresence, крос-медия, Нова Зеландия

Health on the Net Foundation < >, Швейцария

*е-бизнес (e-Business)

INTERSPORT Rent < >, Австрия

abebooks.com < >, Канада

Tires Direct < >, Германия

Hostelworld < >, Ирландия

Tejari.com < >, Обединени арабски емирства

*е-забавления (e-Entertainment)

Habbo Hotel < >, Финландия

A Destiny, CD-ROM, Гватемала

Orisinal < >, Индонезия

TimeHunt < >, Словакия

Tropical Ameriaca < >, САЩ

*е-приобщаване (e-Inclusion)

BIG hART < >, Австралия

Infocentros < >, Ел Салвадор

n-Logue Communications < >, Индия

Time to Market < >, Сенегал

WOUGNET < >, Уганда

Няма коментари

Comments are closed.


«
»