Facebook държи 41% от трафика на социалните медии

Facebook и YouTube са най-големите генератори на трафик сред социалните медии. По данни на ComScore, те показват ръст през цялата 2009 и продължават през 2010 година. Активно расте и аудиторията на Twitter, като за 2009 година тя се е увеличила 5 пъти.

Процентното състояние на пазара за социални медии през март 2010 е Facebook – 41%, MySpace – 24% (в сравнение с 14% за март 2009), Gmail – 15%, Twitter – 8%.

В следващата диаграма е сравнено състоянието с аналогичния период за 2009

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»