Датамакс АД разработва система за електронни плащания към администрацията

Единна среда, която да осигури възможност на гражданите и фирмите за електронни разплащания към централната и местна администрация, ще разработи до октомври 2008 година Датамакс АД, изградила и основната система за електронни разплащания у нас еPay.bg. Компанията започва работа по проекта, след като спечели конкурса на Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Единната среда ще позволи на българските потребители да заплащат по електронен път услугите, заявени в портала на електронното правителство www.egov.bg или в регионалните административни портали. Освен това чрез нея всеки гражданин или фирма ще може да провери в Интернет своите задължения към различни ведомства (напр. дължими данъци към НАП, осигуровки, глоби към КАТ и др.). Те ще заплащат всички или избрани свои задължения със своята банкова карта или директно от банковата си сметка. За да извършат тези операции, потребителите ще трябва да се идентифицират с универсален електронен подпис (УЕП).

Системата ще съхранява история за всички извършени плащания. Гражданите и фирмите ще могат да получат информация за всяко наредено и извършено от тях електронно плащане към администрацията чрез Интернет.

В същото време единната среда ще свързва администрацията с всяка от участващите в средата банки и системи за електронни плащания. Така ще бъде осигурена възможност за получаване на обратна информация за извършените от потребителите плащания в реално време, което ще подобри обслужването им.

Изграждането на единната среда за електронни плащания се финансира по оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз и е на стойност – 1 090 000лв.

Датамакс АД е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Фирмата има повече от десетгодишен опит в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други приложения свързани с опосредстването на банкови плащания и операции, включително създаването на основната система за електронни разплащания у нас еPay.bg с над 60 000 активни поребители. Разработените от Датамакс системи практически се ползват от всички български банки, като осигуряват възможност за извършване на безкасови плащания на стоки и услуги през Интернет, банкомат и по телефон. До този момент в системи за електронни плащания на Датамакс са включени всички мобилни и телефонни оператори, електроразпределителните дружества в цялата страна, топлофикационни и ВИК дружества във всички големи градове, както и повечето големи кабелни, сателитни и интернет оператори.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»