Разрешиха авансовото плащане

Интернет-купувачите ще могат спокойно да заплащат стоката си в момента на поръчката, ако желаят, а не задължително да чакат 7 дена, за да се издължат на търговците. Това гласи новата редакция на чл. 53 от Закона за защита на потребителите, който бе одобрен днес от парламентарната комисия за икономическа политика. Според досегашния текст на закона, електронните мягаазини нямаха право да изискват и да приемат аваносово плащане за срок от 7 дена след доставката на поръчаната стока. Това създаваше много неудобства на купувачите, несигурност у търговците, че ще си получат дължимите суми, и в крайна сметка ограничаваше електронните разплащания у нас.
„Във връзка с проведеното днес заседание на комисията по икономическа политика по Закона за защита на потребителите и в частност чл. 53 с радост ви уведомявам, че новата редакция на разпоредбата позволява осъществяването на плащания по електронен път от потребителите по Интернет, съобщи главният секретар на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) – адв. Николай Кискинов.
Новата редакция на чл. 53 ЗЗП е следната:
чл. 53 (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.
(2) Алинея 1 не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и при предоставяне на електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения.
Това означава, че електронните магазини ще имат възможност да приемат плащания по електронен път за стоки и услуги.
Предстои приемането на ЗЗП второ четене в пленарна зала. Очаква се депутатите да утвърдят текста, изготвен от комисията по икономическа политика.

След евентуалното му влизане в сила електронните магазини ще могат по свое усмотрение да въведат новата мярка в сайтовете си за електронна търговия. Това може да стане чрез въвеждането на бутон „съгласен съм да платя авансово“, който потребителят да може да натисне пори поръчка, или пък чрез самия договор за покупко-продажба.
Изготвеният текст на прословутия чл. 53 категорично е победа за електронните магазини след неколкомесечната им борба да получат правото на т. нар. авансово плащане.

Computerworld

Няма коментари

Comments are closed.


«
»