Общо събрание на БАЕТ

На 21.01.2008 от 9:30 в Конферентна зала 1 на х-л Плиска, гр. София ще се проведе Общо събрание на Българска асоциация за електронна търговия – БАЕТ

Дневен ред на Общо събрание:

1. Обявяване на новоприетите членове
2. Отчет за дейността на БАЕТ за 2007 г.
3. Финансов отчет и приемане на проект за бюджет за 2008 г.
4. Приемане на Етичен кодекс и Комисия по Етика
5. Избор на членове на УС и Председател на УС
6. Приемане на измения на Устава на БАЕТ
7. Приемане на работна програма и стратегически план за 2008 г.
8. Други.

За повече информация – baet.net

Няма коментари

Comments are closed.


«
»