БАЕТ с конкретно предложение за промяна на член 51 от ЗЗП

На 17.02.09 бе внесено предложение за промени на чл. 51 от ЗЗП касаещо освобождаването на хранителните добавки от забраната за „Продажба чрез договор от разстояние”.

Въпросното предложение към момента е отправено до Министерство на Икономиката и Енергетиката, Комисията за Защита на Потребителите, Министерство по Европейските въпроси, Министерство на Здравеопазването и и обхваща изтеглянето на хранителните добавки като забранени стоки за продажба с договор от разстояние.

Посочените в чл. 51 ограничения са изцяло несъобразени с европейските и световни практики в свободната търговия в Интернет.

Всички Български компании занимаващи се с продажба на Хранителни Добавки и по конкретно в дейността им касаеща продажби чрез електронни магазини, напълно съобразени с изискванията на закона, след влизането на изменението на Чл. 51 от Закона за защита на потребителите, бяха принудени да преустановят дейността си в Интернет.

Това пряко поставя българският бизнес в напълно неконкурентна позиция спрямо страни членки от европейският съюз – Румъния, Гърция, а дори и от такива които не са членки САЩ, Индия, Китай. Все по чести стават случаите на доставки извършвани именно от компании регистрирани в тези държави, което от своя страна ощетява Българсият Бизнес като такъв, Българската икономика и най-вече българският потребител, като го лишава от възможността да поръча стоки от интернет чрез евтина и бърза доставка, както и невъзможността на българските Институции да упражнят контрол над качеството на внасяните продукти.

Съгласно българското законодателство, хранителните добавки са стоки, чието разпространение в търговската мрежа чрез аптеки, специализирани магазини и магазини за хранителни стоки не изисква специален режим на продажба, което от своя страна не предполага нуждата от наличие на допълнителна забрана за продажбата им по интернет.

БАЕТ очаква отговор от институциите в рамките на 1 работна семица.

Не са изключени варианти за търсене на конмпетентно мнение по въпроса от Европейската комисия.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»