Хостинг сървър

Избор на технология и софтуер за хостинг

При избора на хостинг за вашия електронен магазин трябва да избирате и между различни технологии. Можете да използвате доставчик на интернет услуги, ако нямате познания за интернет технологиите. Ако искате да хоствате сами интернет магазина си, трябва да ес запознаете с използваните технологии.

Операционна система на сървъра
Операционната система на сървъра осигурява неговото функциониране. Най-често използваните операционни системи са:
• Windows Server 2003 or 2008
• Unix
• Linux

Софтуер на сървъра
Софтуерът на сървъра извършва всички хостинг услуги. Той управлява хостинга на сайтовете, включително заявките от клиентите, изпълнява програми и скриптове.
Най-често използваните програми за уеб сървъри са
• Apache
• Microsoft Internet Information Services (IIS)

Езици за програмиране на уеб
Това са програмни езици, които се използват за разработване на приложения на уеб сайтовете. Такива са:
• HTML (HyperText Markup Language) – програмен език, използван за създаване на прости уеб страници и сайтове.
• CGI (Common Gateway Interface) скриптове, които се използват за създаването на динамични и интерактивни уеб страници и сайтове. Такива са JSP, PHP, ASP, Cold Fusion and Perl.

Програми за разработка на уеб сайтове
Това са програми за редактиране на уеб страници, които се използват за дизайн и създаване на уеб страници, включително добавяне на графики, мултимедия и интерактивност. Такива са Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver и Adobe Flash. Много доставчици на интернет днес предлагат онлайн инструменти за създаване на прости уеб сайтове, бързо и лесно, без необходимост от писане на HTML код.

Бази данни
Базите данни се използват за съхраняване на голямо количество информация, което актуализира съдържанието на електронния магазин. Технологията, от която се нуждаете, зависи от обема на информация на вашия електронен магазин и от уеб трафика, който системата трябва да поддържа.
Бази данни, които поддържат голям обем информация и голям трафик, са:
• Microsoft SQL Server
• Oracle 11g
• PostgreSQL 9.0
• MySQL
Пример за база данни, която поддържа по-малък обем и по-малък трафик, е Microsoft Access 2010.

Системи за електронна търговия
Съществуват много софтуерни пакети за електронна търговия с различна функционалност, които могат да бъдат използвани за разработване на електронен магазин. Те се предлагат под формата на шаблон, който може да бъде адаптиран към изискванията на различни клиенти. Тези софтуерни пакети са подходящи за по-малки и по-прости електронни магазини, те са по-евтини, с тях се работи лесно е ни изискват специализирани технически познания.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»