Поддръжка на електронен магазин

За да бъде успешен вашият електронен магазин, вие трябва да поддържате информацията в него актуална. Електронният ви магазин трябва да бъде достъпен в интернет 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, поради което трябва да му осигурите постоянна техническа поддръжка.

Управление на съдържанието на електронния магазин
Софтуерът за управление на съдържанието позволява достъп на оторизираните лица до вашия електронен магазин и лесно добавяне и промяна на съдържание без необходимост от помощта на уеб специалист.

Проследяване на уеб сървъра
Функционалността на уеб сървъра трябва да бъде проследявана по отношение на процесора, паметта, използването на дисковото пространство, мрежата и др. От време на време ще се налага и инсталиране на нови версии на софтуера, който използвате, или подмяна на части от хардуера.
Ако сте наели доставчик на интернет услуги, поддръжката на сървъра е негово задължение.

Проследяване на ползваемостта
Статистиката за посетителите подпомага маркетинга и текущата поддръжка на електронния магазин.
За целта обикновено се използва софтуер за анализ на статистическите данни, който предоставя информация за начина на използване на електронния магазин – брой посетители, нови посетители, завърнали се посетители, посещения от търсещи машини и директни посещения, входни и изходни страници, най-посещавани страници и др.

Сигурност
Електронният ви магазин може да стане обект на злонамерени въздействия – вируси, хакери и др. Вие можете да използвате защитна стена, антивирусен софтуер и контрол за проверка и достъп, за да защитите магазина си.
Ако намете доставчик на интернет услуги, който да хоства електронния ви магазин, сигурността е негова отговорност.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»