LiteCommerce

LiteCommerce Основни характеристики
(подробна информация за LiteCommerce на английски език можете да намерите на сайт LiteCommerce: ecommerce software & solutions.)

Лекота при инсталация и използване.
Не са необходими знания в сферата на програмирането за инсталиране на LiteCommerce.

Лесна смяна на външния вид на сайта.
Дизайнът на електронен магазин базиран на LiteCommerce може да се променя лесно по няколко начина:
– чрез редактиране на шаблоните с помощта на вграденият или произволно избран външен текстов редактор (на ниво изходен код);
– чрез използване на WYSIWYG HTML редактори като DreamWeaver, FrontPage и други.

Възможност за разработване на допълнителни модули самостоятелно.
LiteCommerce е обектно-ориентирана платформа с отворен PHP код, което позволява на всеки програмист не само да редактира вече съществуващи модули, но и да създава абсолютно нови модули без да променя вече съществуващият код.

Контролен панел за Windows.
Това е удобен за използване инструмент при изпълнение на различни задачи по техническото обслужване на електронен магазин базиран на LiteCommerce. Потребителят изцяло управлява своят електронен магазин с помощта на LiteCommerce уеб интерфейс, но когато е необходимо да се работи с файловете на самото програмно осигуряване (например изтриване, промяна или обновяване на файлове), контролният панел за Windows значително облекчава тези действия.
Kонтролният панел за Windows осигурява връзка със сървъра с помощта на протокол за предаване на данни (FTP) и помага за изпълнението на такива шаблонни операции като създаване на резервно копие на магазина и неговата база данни, сваляне на дизайна на сайта на локален компютър за редактиране с помощта на WYSIWYG HTML редактор (например, FrontPage или DreamWeaver), преместване на сайта на друг сървър, обновяване на програмните файлове на интернет магазина и т.н.

Възможност за работа на различни сървъри.
Програмното осигуряване за електронна търговия LiteCommerce може да бъде инсталирано и работи изключително стабилно на сървъри с различна операционна система : Windows NT/2000/2003/XP, Linux, FreeBSD, MacOS X, Sun Solaris Sparc, NetBSD, CentOS, както и на различни други разновидности на UNIX.

Висока степен на защита.
Всички входящи HTTP запитвания централно се проверяват за коректност.
При разработването на LiteCommerce са използвани стандартни алгоритми за асиметрично криптиране на данни GPG (GNU Privacy Guard), което осигурява защитата на уеб сървъра. X-Cart и LiteCommerce поддържат допълнителен модул за мониторинг наречен AntiFraud.

Индексиране от търсачки.
Автоматичното генериране на HTML каталог осигурява на всеки електронен магазин базиран на LiteCommerce отлична видимост и индексация от страна на големите интернет търсачки и помага на потребителите бързо да намират магазина и продуктите по използваните ключови думи.

Стандартни модули за интеграция с водещите платежни системи в света.
В стандартната версия на LiteCommerce има възможност за получаване на плащане чрез : 2CheckoutCom AuthorizeNet AIM BeanStream ChronoPay CyberSource Echo ePDQ eSelect Plus eWay XML HSBC LinkPoint Netbilling NetRegistry NetworkMerchants Nochex Ogone Direct Link PayFlow Link PayFlow Pro PayPal Standard & Pro PaySystems Plug’n Pay ProtX SecureTrading SkipJack TrustCommerce WellsFargo и WorldPay.
Разработени са и модули за приемане на плащания чрез ePay и MoneyBookers.
Ако администраторът на LiteCommerce електронен магазин предпочита да работи с електронни разплащания посредством определена платежна система той има възможност да избере имено нея за своя магазин чрез допълнителен модул.

Отдалечено администриране на магазина.
Собственикът на лиценз за програмно осигуряване на LiteCommerce може да управлява своя електронен магазин от произволен компютър свързан с интернет от всяка точка на планетата.

Представяне на голямо количество продукти.
В основната си част, количеството на предлаганите продукти и скоростта при работа с LiteCommerce зависят от конфигурацията на сървъра на който е инсталиран скрипта. Кодът на LiteCommerce е стандартно разработен за поддръжка на 5000 до 10000 продукта, а при оптимизация и допълнителна промяна на сървъра до 20000 продукта.

Разширени възможности за управление на електронен магазин.
Дори минималният набор от възможности за администриране на електронен магазин LiteCommerce е достатъчно голям и включва:
– регистрация на потребители и запазване на всички направени поръчки;
– възможност за всички посетители да правят покупки без регистрация;
– търсене на информация за поръчки;
– статистика за продажби;
– експорт на данни във файлове в MS Excel формат;
– вградени възможности за избор на валута, географска зона и мерки;
– инструменти за изчисляване на данъци и разходи за доставка;
– неограничен брой изображения на продукта и броя категории;
– е-mail шаблони и много други…

Build ecommerce website with LiteCommerce software!
Build ecommerce website with LiteCommerce software

Няма коментари

Comments are closed.