PDF в Google Docs

Google съобщиха за планирано обновяване на услугата Google Docs. В Google Docs е добавена функция за upload и разглеждане на PDF файлове. Освен това може да се разглеждат PDF файлове на други потребители.

PDF Google Docs Към момента, функцията за редакция на PDF файлове е недостъпна, но има възможност да бъде копиран текст от PDF във всяко друго Google Docs приложение. В най-скоро време PDF файлове ще могат да бъдат разглеждани и направо в Gmail.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»