Очаква се сериозен ръст на потреблението на мобилни услуги

Институтът за маркетингови и социологически проучвания GfK отчита най-голям потенциал в страните от Източна и Югоизточна Европа

Потреблението на мобилни услуги като средство за комуникация вече е неотменна част от ежедневието на хората в страните, в които оперира mobilkom austria group и ролята им ще продължи да нараства. Това показват резултатите от международно проучване на института за маркетингови и социологически проучвания GfK за ползването на услугите и нагласите сред мобилните потребители в Австрия, Хърватска, Словения, България, Сърбия, Македония и Беларус. Във всяка една от страните са били анкетирани по 400 частни и бизнес клиенти.

Според проведената анкета най-голям потенциал за растеж имат компаниите от групата в Източна и Югоизточна Европа, а интересът към мобилния интернет и иновационни услуги е изключително голям, дори за пазарите с висока степен на насищане.

„Проучването ни за начина на ползване на мобилни услуги от страна на потребителите в страните, където работи mobilkom austria group, недвусмислено показва, че значението на мобилния телефон непрекъснато нараства. То е крайно необходимо средство както в личния живот, така и в работата. Въпреки наличието на национални различия по отношение на достъп и услуги, напредъкът е факт във всички страни от mag. Има сериозен потенциал за растеж в близко бъдеще, откриват се впечатляващи възможности“ каза Борис Немсич, главен изпълнителен директор на Telekom Austria Group и на mobilkom austria.

Мобилният телефон – неразделна част от ежедневието

В Австрия и България мобилният апарат вече е толкова необходим, че много от потребителите го ползват като алтернатива на фиксирания телефон: приблизително 1/3 от клиентите на мобилни услуги в двете държави нямат фиксиран телефон вкъщи. В останалите страни почти всяко семейство ползва такъв. Въпреки това, с изключение на Беларус, във всички държави приблизително всеки втори потребител би желал да спре фиксираната си линия и да говори само от мобилния апарат. И в момента повечето разговори се провеждат чрез мобилните телефони.

Повишаването на качеството на живот и сигурността е голям плюс

Подобрение в качеството на живот чрез мобилния телефон се отбелязва главно при бизнес сегмента: Клиентите са особено удовлетворени в Сърбия, България и Беларус.

Може да се види също зависимост между бизнес производителността и технологичната екипировка: Повече от 3/4 от анкетираните се чувстват много по-ефективни с настоящото си технологично оборудване, отколкото са били преди две години.

Потребителите навсякъде се съгласяват обаче че най-важният отличителен белег на мобилния телефон е възможността да бъде потърсена помощ навсякъде и по всяко време. Това твърдение беше подкрепено от близо 100% от изследваните във всички държави. Приблизително осем от десет отговорили в България, Хърватска, или Македония не се чувстват комфортно, когато е изключен мобилният им телефон.

Услугите за мобилен пренос на данни са от изключителна значимост

Все по-голяма значимост се отдава да потреблението на услуги за мобилен пренос на данни: най-запалени се оказват индивидуалните клиенти в Австрия и Хърватска. От своят страна, пазарите в Сърбия и Беларус показват най-голям потенциал.

Интересни резултати се отчитат при потреблението на услугата SMS: В почти всички страни над 70% от частните клиенти се възползват от нея. Изключение прави само България, където този дял е под 50%. Сърбите и хърватите са пристрастени към тази услуга, като изпращат и получават между 30 и 40 съобщения седмично. Проучването показва, бизнес секторът отдава сериозно значение на този вид комуникация: делът на потребителите, които ползват услугата, е между 55% и 96%.

Силно влияние на SMS върху речта и културата

Един от най-интересните резултати е влиянието на SMS върху писмения и говоримия език на младите хора и в културно изражение: според над 56% от участвалите в проучването SMS-ите оказват силно влияние върху речта, а около 57% от сърбите и македонците смятат, че кратките съобщения повлияват значително и върху културата.

mobilkom austria group

членове на mobilkom austria group, подразделението за мобилни комуникации на Telekom Austria Group, са: mobilkom austria (Австрия), Vipnet (Хърватска), Si.mobil (Словения), mobilkom liechtenstein (Лихтенщайн), Мобилтел (България), Vip mobile (Сърбия), Vip operator (Македония) и последната придобивка, MDC (Беларус).

Близо 8,000 служители обслужват над 14,8 милиона клиенти.

През първите девет месеца на 2007 г. mobilkom austria group отбеляза приходи от 2,238.9 млн. EUR, EBITDA от 919.6 млн. EUR и оперативна печалба от 534.9 млн. EUR. mobilkom austria group е лидер в иновациите – както в маркетинга, така и в сферата на технологиите. Стартирането на първата в света GPRS мрежа в Австрия през 2000 г., първата компания, въвела EDGE технологията в Словения през 2003 г., първият старт на UMTS мрежа в Европа и Австрия през 2002 г. и първият европейски старт на HSDPA 7.2 в Австрия и Хърватска през 2007 г. само доказват приноса му в сферата на иновациите. Трансферът на знания между операторите и пазарите в групата гарантира бързото развитие и внедряване на всички продукти и услуги. През 2003 г. mobilkom austria group сключи партньорско споразумение с Vodafone.

За повече информация: www.mobilkomaustriagroup.com

Няма коментари

Comments are closed.


«
»