Документи за купуване на имот

За купуване на имот се готвят поне дузина документи

Покупката на имот освен със сериозни финансови разходи е свързана и с набавянето на цял наръч документи. Голяма част от тях трябва да се предоставят от стария собственик на имота. Най-важният естествено е нотариалният акт, с който се доказва правото на собственост върху даден имот. Това може да бъде обикновен нотариален акт, крепостен акт, ако имотът е стар, или договор за покупка от общината. В случай че документът е изгубен, е необходимо да се извади препис от съответна служба по вписвания, където се съхранява оригиналът. За целта е необходимо собственикът да попълни молба.
Негово задължение е също да предостави скица на имота. Това се налага в случаите, когато се прехвърлят земя или идеални части от нея. Скицата се вади от общинската техническа служба по местонахождение на имота. Молбата се подава от собственика и трябва да бъде удовлетворена в срок до един месец. Полезно е обаче да се знае, че документът е валиден до половин година след издаването му. Т. е. ако сделката се проточи повече, се налага да се вади наново.
Към папката с документи задължително се прилага също актуална данъчна оценка на имота. Тя се вади от собственика в общинската служба по местонахождението на имота. Нейната давност изтича два пъти годишно – в края на юни и в края на декември. Добре е да се знае още, че нова оценка на имота се прави задължително при всяка промяна в характеристиките на имота – преустройство, поставяне на нова дограма например или др. След подобни подобрения оценката на имота се увеличава. Когато в имота е извършено преустройство, собственикът е длъжен да приложи одобрен архитектурен проект и разрешение за строеж.
Семейното статукво на продавача на имота също е от значение. При сделка той задължително трябва да представи удостоверение за семейно положение. То се вади от общинска служба ЕСГРАОН по постоянния адрес на лицето. Задължително се посочва семейното положение към момента на придобиване на имота.
Ако имотът е придобит по време на брак, но се продава от единия от собствениците, следва да се приложи решение за развод. За семеен имот, придобит преди брака, трябва нотариално заверено съгласие от съпруга или съпругата. Удостоверение за наследници пък се представя, когато има починал собственик или съсобственик на имот. Документът се вади от наследниците в общинската служба ЕСГРАОН.
При изповядването на самата сделка пред нотариус двете страни по договора задължително представят личните си карти.
Купувачът също има ангажименти по набавянето на документи. В случай че имотът се купува с банков заем, финансовата институция непременно ще поиска да се приложи и удостоверение за платени данъци. То се изважда от Националната агенция по приходите, като издаването отнема не повече от седем работни дни. Целта е както продавачът, така и купувачът да докажат, че нямат непогасени данъци или осигуровки към хазната.
Освен удостоверението за липса на задължения към държавата кредитоискателят е длъжен да представи на банката документи, с които да докаже доходи или дори да предостави друг имот като залог, който да му гарантира отпускането на искания заем. Задължително попълва стандартна искова молба към финансовата институция, удостоверява семейното си положение и представя оценка за имота, който купува. Последната обикновено се изготвя от независим оценител, посочен от съответната банка. Почти всяка банка си запазва правото освен стандартния пакет документи да изисква допълнителни книжа, ако прецени, че това се налага.

идеален офис

В търсене на идеалния офис

„До каква степен централният офис на една компания оказва влияние върху общия й успех“, пита изданието BusinessWeek. За много изпълнителни директори изборът на правилното място за централа на фирмата е също толкова важен, колкото дейността й и служителите.

Идеален пример за това е Google. След като сменя два офиса в Силициевата долина, интернет компанията се настанява в един от най-големите офис паркове през 2003 г., на следващата година става публична, а през 2006 г. закупува имота за 319 млн. долара.

Известна като Гугълплекс, централата на Google заема 4 сгради с обща площ над 90 хил. кв. м и е известна със специалното си обзавеждане, което включва гигантски гумени топки, скелет на динозавър, точно копие на SpaceShipOne (ракетоплан, който на 21 юни 2004 г. прави първия частно финансиран космически полет с човек на борда) и редица удобства (безплатна пералня, плувни басейни, терен за плажен волейбол, ресторант за познавачи). Кой не би искал да работи на такова място?

„В случая на Google става въпрос за търсене и задържане на таланти. Компанията иска да създаде култура, собствено място, да контролира растежа си в бъдеще“, коментира Лу Даванзо, брокер в базираната в Ню Йорк компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield.

Само за миналата година Google удвоява персонала си до 10 хил. души. Увеличава приходите си с 67% до 10,6 млрд. долара, а пазарната капитализация нараства от 23 млрд. долара по време на IPO-то през 2004 г. до 137,6 млрд. долара през 2006 г.

Ако сте компания с планове за сериозно разрастване, закупуването или построяването на база в покрайнините на града може да се окаже по-правилен избор от наема на сграда в центъра. „Никой не иска в един момента да се окаже, че мястото не стига, а градовете стават все по-пренаселени и повече хора ще търсят офиси извън центъра“, каза Даванзо.

Но за да привлечете правилните хора за своята компания, може да се наложи да сте в голям град или поне близо до такъв. Квалифицираната работна сила в Ню Йорк го превръща в притегателен център за много фирми, особено за тези в сферата на банкирането и финансите и за такива с европейски клиенти. От друга страна, Калифорния продължава да бъде фокусът на високите технологии заради големия брой специалисти, изследователски центрове и рисков капитал.

Кол центровете

В САЩ има 353 млн. кв. м офис площи. Средният годишен наем е 264,5 долара за квадратен метър, като варира чувствително – от 1 614,5 долара за квадратен метър в Манхатън до 193,7 долара в Албакърки, Ню Мексико, сочат данни на CB Richard Ellis.

Но високите наемни нива в големите градове не са пречка за бързо развиващите се инвестиционни банки и технологични компании, защото достъпът до подходящата работна сила е ключов за техния успех. „Наемите се покачват, но приходите им нарастват още по-бързо“, казва Даванзо.

За да намалят разходите си, дори компании с достатъчно финансов ресурс може да запазят централния си офис в голям град, но да преместят back-office операциите си на друго място. „Ако сте банка в Ню Йорк, вероятно централата ще остане в града, но кол центърът ще се премести например във Фарго, Северна Дакота“, твърди Джеф Уотърс, старши управляващ директор в CB Richard Ellis Consulting. Например, Morgan Stanley е базирана в Манхатън, но има офиси в Атланта, Солт Лейк Сити и Уест Коншохокен, Пенсилвания.

Решението за преместване на определени операции обикновено е повлияно от по-евтината работна ръка в определени райони. Подобни решения рядко се правят на базата на цената или наема на недвижимите имоти, по-важни са хората, казва Уотърс.

Компаниите разчитат и на това, че в по-малките пазари по-лесно се наемат и задържат служители заради ограничените възможности.

статията продължава в Investor.bg

Проверка за тежести на имот

Проверката за тежести през компютъра не стига
При купуване на имот той трябва да бъде проверен дори за договори за наем

Преди да се купи даден имот, той задължително трябва да е проверен за тежести. Това се прави в съответната служба по вписванията. Ако се ползва посредничеството на агенция, то с проверката обикновено се ангажира брокерът. Удостоверение за липса на тежести се изисква както при подписването на предварителния договор, така и при изповядването на самата сделка.
Проверката трябва да се направи още при първоначалното договаряне между страните в писмена форма, защото иначе купувачът рискува капарото си. Всички вписвания и справките за тях се правят по местонахождение на имота. За целта е необходимо да се знаят трите имена на собственика или на собствениците, ако са повече от един. Когато става въпрос за юридическо лице, е необходимо да се разполага с точното име на фирмата, номера и годината на фирменото дело. Когато имотът има няколко съсобственика или е семеен, проверката се прави поотделно за всеки един от съсобствениците. Това става по партидата, открита на името му, или по ЕГН на съответното лице. При фирмите е необходимо да се посочи кое е фирменото дело по регистрацията.
Компютърните справки в такива случаи не са достатъчни, показва практиката. Причината е, че дори в столицата при нея се обхваща само периодът след 1997 г. Много по-голяма сигурност дава писменото удостоверение за тежести. При подаване на молбата в службата по вписванията се прилага и копие от документа за собственост на имота. Ако той е бил наследен, представя се доказателство за собствеността на наследодателя заедно с удостоверение за наследници. За повече сигурност е препоръчително да се изиска предходният документ за собственост и да се направи проверка и за посочените в него собственици.
Има поне няколко хипотези за „тежести“ върху имота. Това могат да бъдат, да речем, искови молби. В случай, че има вписана искова молба по спор, свързан с имот, с решението по нея се обвързва и новият собственик. Имотът също така може бъде предмет на залог по Закона за особените залози. Това са обезпечения, даващи право на кредитори с парични вземания да се удовлетворят чрез принудителна продан от съдия-изпълнител на имота, независимо кой е собственикът му. Стига обезпечението да е вписано.
Недвижимата собственост може да е и с възбрани и други обезпечения. С тях се създава относителна недействителност спрямо посочените в акта лица. Така в случай на последващи сделки с имота новите собственици си запазват възможността да реализират правата си, след като има решение по съдебния спор.
Проблем може да възникне и с ограничени вещни права. Самото вещно право може и да не се съдържа в нотариалния акт, с който е прехвърлена собствеността и с който продавачът се легитимира.
Договорите за наем и за аренда също са вид тежести. Те също подлежат на вписване, когато са сключени за повече от 1 година за договорите за наем и за повече от 4 стопански години за арендните договори. Следователно при купуването на имот той трябва да бъде проверен и за такива договори.

Мария Радмилова

www.imoti.net

Нов вид програма, която има за цел да представя достоверна и качествена информация при предлагането на имоти в интернет, въведе порталът imoti.net, съобщиха от компанията. Процесът на разработване, тестване и внедряване на програмата е приключил този месец и вече може да се ползва от потребителите на сайта.

Програмата за качествени оферти е набор от допълващи се уебинструменти и процедури за филтриране и контрол на информацията. Има система за сигнализиране при некоректни оферти. Това става, като потребителят отбелязва неточното предложение и така алармира администраторите на сайта. Офертите се обновяват всяка седмица. Въвежда се изискване за задължително вписване на валидността на офертата. Има процедура за проверка на всички нови и всички редактирани предложения, както и процедура за проверка на 1000 случайно избрани оферти всеки ден.

Протестът на потребителите срещу недостоверната информация в сайтовете за имоти е една от основните причини за въвеждането на новата програма за качество на офертите. Другата е търсенето на по-високи професионални стандарти и предоставяне на качествена услуга на брокерите, които използват новите технологии.

„Много потребители на порталите за имоти се оплакват от фалшиви оферти. Публикатори се опитват да привлекат внимание с нереални предложения или се отнасят немарливо към информацията, които сами са публикували“, заявява Маргарита Лазарова, изпълнителен директор на imoti.net. Формално погледнато, порталите не са отговорни за офертите, но некачествените обяви „замърсяват“ сайтовете, затрудняват или дори разочароват потребителите, спъват работата на брокерите и затова въведохме новата програма, допълва тя. По думите й ползването на продукта ще бъде безплатно за потребителите въпреки направените инвестиции.

Порталът imoti.net е създаден през 2000 г. Ежедневно представя над 150 хил. актуални оферти с подробна информация. Работи активно с над 700 агенции за недвижими имоти. Средната му посещаемост е над 15 хил. посетители дневно.

Largo.bg

Стартира Largo.bg – революционен портал в сферата на недвижимите имоти

 

Специално за Econ.bg
 
 
Георги Стаматов е предприемач, реализирал множество проекти, свързани с различни интернет портали и медии, доказал се професионалист в разработката на специализиран софтуер за обработката и съхранението на бази данни. Освен име в ИТ средите, Стаматов е и 7-кратен републикански шампион по спортен бридж, бронзов медалист от световното първенство през 2000 година. Завършил е специалност Информатика.

 

Г-н Стаматов, обявихте официалния старт на Largo.bg – портал за недвижими имоти. Наистина ли сайтът е „революционен“?

Георги Стаматов:

Бих искал потребителите да се убедят в качествата на портала. Опитали сме се максимално да използваме най-новите технологии и да направим един business to business to consumer портал. Използвали сме нови технологии като динамична карта с позициониране на обекти, интелигентни подсказки за търсен текст. Много работихме да отстраним някои „нервиращи“ характеристики на повечето действащи портали на Стария континент.

Например?

Георги Стаматов:

Представете си няколкото менюта, през които трябва да мине потребителят, за да зададе търсените от него параметри. Задава град, квартал, след това сам трябва да намери сред множеството възможни екстри на имот само тези, който реално може да има избраният тип имот. Избраното от нас решение е изцяло динамично, потребителят с минимални усилия задава своето търсене, съпътстван от интелигентни подсказки от системата.

Специфичен проблем е и дефиницията на локациите. Мога да ви кажа, че всяка фирма (агенция или строителна компания) има своя класификация – тази, която ежедневната й практика е наложила. Опитали сме се да съчетаем наложените практики на големи пазари като САЩ и Великобритания с реалните нужди на потребителите. Ползвахме детайлно териториално делене, все пак неслучайно в САЩ имотите се алокират по пощенския код. Допълнили сме го с наложена на пазара класификация на дадени локации. Подходът ни, комбиниран с възможността потребителят направо да зададе конкретна локация, значително опростява ползването на портала. Създали сме интерфейс, които позволява на всяка фирма да запази своята класификация, но потребителят да вижда еднотипна и все пак постоянно развиваща се класификация.

Следвайки международните тенденции, сме заложили в максимална степен и на графичното решение.

Специално внимание сме обърнали на качеството на предлаганите оферти – за целта единствено фирми – регистрирани потребители, имат право да публикуват оферти. Всяка оферта трябва да премине през създаден филтър от критерии, за да бъде публикувана. Предвидили сме възможност фирмите да „гарантират“ за достоверността на представената оферта, ако тя леко се отклонява от заложените рамки. Представете си колко възможности за статистически анализи дава подобна „верифицирана“ информация.

Опитали сме се да съчетаем всичко за недвижимите имоти на едно място. Има три основни секции – ИМОТИ, ФИРМИ и ИНФО. Във ФИРМИ има над 10,000 компании, предлагащи услуги, свързани с недвижимите имоти, а в ИНФО потребителите могат да намерят статистика, съвети, нормативна база, новини и интервюта.

Има ли инвестиционен интерес към портала?

Георги Стаматов:

Бих казал, че интересът е все още умерен. С мен вече се свързаха няколко компании, както и предприемачи, инвестиращи в подобни бизнеси. Но порталът e все още в началото си. Бих искал да реализираме поне част от плановете си, преди да говорим за промяна в собствеността или нови източници на финансиране.

Създадената от екипа платформа е силно конкурентна спрямо съществуващите в Европа – като функционалност, администрация, и като потенциал за развитие. Програмирането позволява лесно порталът да бъде репликиран в чужбина. Плановете ни са до края на годината да стартираме в поне още една държава в региона.

Догодина предвиждам фокус, освен постоянното развитие на функционалността на сайта, да бъде намирането на партньори в страните от Европа. Тези партньори ще получат достъп на атрактивна цена до един модерен, завършен и в същото време развиващ се продукт. От тяхната предприемчивост ще зависи как порталът ще се наложи на местния пазар.

Екипът ни има един любим пример, и той е за един портал за недвижими имоти във Великобритания, продаден за 42 милиона английски паунда. Мога уверено да твърдя, че нашата функционалност е от по-висок клас. Бизнесът на интернет порталите изисква три фокуса – съдържание, трафик и приходи. Заложили сме много характеристики във всяка една от тези области. Надявам се не е толкова далече моментът, когато някой ще оцени постигнатото от нас с число с почти толкова много нули накрая (смее се).

Откъде идва увереността ви в успеха на портала?

Георги Стаматов:

Както казах – тепърва трябва да докажем потенциала на портала да генерира печалба въз основа на качествено съдържание, оптимален трафик и множеството платени функции и пакети. За консултант за някои функционалности сме ползвали български професионалист, работещ за редица американски фирми с онлайн бизнес.

Самият аз съм предприемач от няколко години, с фирма в областта на информационните технологии – VJSoft Ltd. Един от най-успешните ми проекти е именно Econ.bg. С екипа на икономическия портал съм от 7 години, като заедно сме направили много това да е една от най-успешните уеб медии в българския интернет. Някои други проекти, по които аз лично и фирмата сме участвали са други портали като Agro.bg, Stat.bg, Yvox.net, Stadiona.com, както и множество корпоративни уеб и десктоп системи.

Като дългогодишен състезател по бридж имам опит, сходен с този, който се изисква от всеки предприемач – правилна стратегия, точните партньори, премерено внимание на всеки ход.

 

« Предишна страницаСледваща страница »