Checkout by Amazon

Amazon стартира собствена платежна система, която ще бъде пряк конкурент на продуктите на PayPal и Google Checkout.

Системата на Amazon се състои от две услуги : първата е наречена Checkout by Amazon и предоставя комплексно решение за електронна търговия,
позволяващо на търговеца не само да приема плащания, но и да използва различни инструменти за пресмятане на дължими данъци и усъвършенстване на логистиката.
Останалите функции на Checkout by Amazon са твърде сходни с предлаганите от Google Checkout.

Amazon Simple Pay е втората услуга и е ориентирана към купувачите, като им позволява да използват данните от акаунта им в Amazon при покупки направени в други сайтове.

За съжаление вероятността за интеграция на Amazon Simple Pay с eBay е твърде малка, след като собственика на PayPal блокира плащанията през
Google Checkout, и с това остави PayPal единствената достъпна платежна система за аукциона.

ePayGSM

Стартира новата услуга за мобилно плащане на комунални услуги чрез sms, наречена ePayGSM

Новият метод за разплащане обхваща почти всички битови сметки, които може да имате на територията на цялата страна. За да се възползвате от него трябва да притежавате банкова карта и да сте клиент на един от трите мобилни оператори. Дебитните карти на 21 банки (списък, на които можете да видите на сайта www.epaygsm.com) и кредитни карти Mastercard и Visa могат да бъдат използвани.

Преди всичко е нужна регистрация – тя може да бъде реализирана по три начина: по телефон, в интернет или в партньорски банков клон. Ако решите да я извършите по телефона, трябва да приготвите съответните данни за вашата банкова карта и комуналните услуги, които смятате да плащате чрез sms (повече информация може да получите на www.epaygsm.com). След успешна регистрация веднъж месечно ще получавате sms с настоящите ви задължения. При положение, че искате да заплатите дадена сметка трябва да върнете съобщение с определен текст (например parno1). Ако изпратите празен sms на номер 1901 пък, ще получите актуална информация за задълженията, които имате. Има вариант и за плащане на всички сметки само с едно съобщение с текст „ok“.

Цените на съобщенията зависят от съответния тарифен план на потребителя. Не се начисляват допълнителни такси. Единствената сума, която се заплаща на ePay.bg е при регистрацията. Тя е на стойност 90 стотинки за всеки абонатен номер (за парно, телефон, вода и т.н.)

Очакванията на компанията са, че около половин милион домакинства ще се възползват от новата услуга. В момента около 70 хиляди потребители ползват ePay.bg редовно, като за месец се осъществяват около 220 хил. транзакции.

Сигурността на системата ePayGSM е гарантирана от факта, че нареждането към банката става дистанционно, като вашият мобилен номер не е обвързан пряко с банковата ви сметка, т.е. sms-ите не съдържат информация за личните данни на клиентите.

Източник : Капитал – Битови сметки на един sms разстояние
Автор : Асен Георгиев

Датамакс АД разработва система за електронни плащания към администрацията

Единна среда, която да осигури възможност на гражданите и фирмите за електронни разплащания към централната и местна администрация, ще разработи до октомври 2008 година Датамакс АД, изградила и основната система за електронни разплащания у нас еPay.bg. Компанията започва работа по проекта, след като спечели конкурса на Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Единната среда ще позволи на българските потребители да заплащат по електронен път услугите, заявени в портала на електронното правителство www.egov.bg или в регионалните административни портали. Освен това чрез нея всеки гражданин или фирма ще може да провери в Интернет своите задължения към различни ведомства (напр. дължими данъци към НАП, осигуровки, глоби към КАТ и др.). Те ще заплащат всички или избрани свои задължения със своята банкова карта или директно от банковата си сметка. За да извършат тези операции, потребителите ще трябва да се идентифицират с универсален електронен подпис (УЕП).

Системата ще съхранява история за всички извършени плащания. Гражданите и фирмите ще могат да получат информация за всяко наредено и извършено от тях електронно плащане към администрацията чрез Интернет.

В същото време единната среда ще свързва администрацията с всяка от участващите в средата банки и системи за електронни плащания. Така ще бъде осигурена възможност за получаване на обратна информация за извършените от потребителите плащания в реално време, което ще подобри обслужването им.

Изграждането на единната среда за електронни плащания се финансира по оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз и е на стойност – 1 090 000лв.

Датамакс АД е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Фирмата има повече от десетгодишен опит в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други приложения свързани с опосредстването на банкови плащания и операции, включително създаването на основната система за електронни разплащания у нас еPay.bg с над 60 000 активни поребители. Разработените от Датамакс системи практически се ползват от всички български банки, като осигуряват възможност за извършване на безкасови плащания на стоки и услуги през Интернет, банкомат и по телефон. До този момент в системи за електронни плащания на Датамакс са включени всички мобилни и телефонни оператори, електроразпределителните дружества в цялата страна, топлофикационни и ВИК дружества във всички големи градове, както и повечето големи кабелни, сателитни и интернет оператори.

КАК ДА ПЛАТИМ СЪС SMS

За да може да се ползва услугата за SMS плащания, е необходимо клиентът да се абонира за нея, след което получава PIN код и търговски номер. PIN-ът определя от коя сметка ще плаща, а търговският номер – сметката, по която ще се извърши преводът.

Колкото повече преводи прави клиентът, толкова по-евтино му излиза

1 Влиза се в режима на телефона за писане на текстово съобщение.

2 Набират се ПИН, интервал, търговски номер, сумата и абонатният номер.

3 SMS-ът се изпраща на кратък номер 2000, след което се изтрива.

4 Клиентът получава SMS за статута на плащането (извършено ли е, налице ли са недостатъчна наличност или грешен номер).

5 При три последователно въведени грешни ПИН кодове системата автоматично прекъсва плащането и се търси връзка с клиента.

6 С един ПИН може да се управлява само една банкова сметка.

Read more »

Assist и Google AdWords

Assist стана партньор на Google за приемане на плащания от Русия за услугите на Google AdWords.

Към момента при избора на начин на плащане за използване на Google AdWords, на потребителите се предлага възможност превода да се заплати с помощта на WebMoney или кредитни карти през системата на Assist.

Assist и Google AdWords

Новината е важна главно заради слуховете за реализация на обратната възможност – потребителите от Русия и някой бивши съветски републики да могат да получават заработеното от Google Adsense директно на своята сметка във Webmoney.

Следваща страница »