Попълваме данъчната декларация по интернет

Данъчни декларации c баркод ще може да се подават за първи път за доходите през 2007 година. Декларациите с баркод ще могат да се подават и директно чрез интернет, затова ще е необходимо наличието на електронен подпис

Данъчни декларации c баркод ще може да се подават за първи път за доходите през 2007 година.

Отначало услугата ще бъде въведена за гражданите, а по късно и за фирмите, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Как ?

Попълването на годишна данъчна декларация с баркод ще става през интернет страницата на НАП. За целта ще бъде инсталиран специален софтуер. По този начин въвеждането на данни ще е безгрешно, тъй като специален коректор ще следи затова.

След като декларацията бъде изцяло готова, тя трябва да бъде разпечатана на хартия. Тогава върху нея се изписва баркода. След това декларацията се подава в офиса на НАП и чрез баркода служителят в администрацията въвежда данните в информационната база, без да е необходимо да ги проверява. Тези декларации ще се обработват приоритетно и ако има суми за възстановяване, изплащането им ще става по-бързо.

Декларациите с баркод ще могат да се подават и директно чрез интернет, затова ще е необходимо наличието на електронен подпис.

За първи път догодина подаването и плащането на дължимия годишен данък ще става в един и същи срок – до 30 април. Отстъпка в размер на 5% върху дължимия за довнасяне данък върху доходите ще ползват хората, които са платили целия или част от налога до 10 февруари. Същата отстъпка може да се ползва до 30 април, ако декларацията е подадена по електронен път.

eFaktura.bg

Електронни фактури ще сменят хартиените. Всеки офис има технически проблеми с получаване средно на 28% от фактурите, заявиха от „Банксервиз„. С въвеждане на системата eFaktura.bg на дружеството процентът на грешки се свежда до нула. За това е нужно само да имате електронен подпис. Чрез него издатели и получатели обменят фактури по електронен път и могат да ги обработват бързо и сигурно.

Какво е eFaktura.bg?

Това е система на Банксервиз където се предоставят електонни фактури на получателите през интернет. Има различни модели за реализация на услугата, като ние използваме така наречения консолидаторски модел т.е. явяваме се трета страна в процеса между доставчици и купувачи. Предимството е че много доставчици изпращат фактурите си към една точка и много купувачи получават фактурите си от различни доставчици пак от една точка. Този модел пести много разходи на доставчици и купувачи.

Какво е електронна фактура?

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури представяни чрез системата eFaktura.bg напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Гарантиране на автентичността на произхода на фактурата и ненарушимостта на съдържанието се постига чрез използване на цифров сертификат(универсален електронен подпис).

Сигурна ли е електронната фактура?

Да. Електронната фактура е много по сигурна от традиционните методи за изпращане и получаване на счетоводни документи. Нашата система е изключително сигурна и използва авангардни технологии, като криптиране, цифрово подписване и потребителска идентификация. Електронните фактури са цифрово подписани и имат напълно легален статус не само според нашето законодателство но и според европейската директива. Те се пренасят чрез криптирани канали през интернет и до тях имат достъп само оторизирани за това потребители.

Може ли електронните фактури да имат същия вид както хартиените които издавам сега?

Да. За всеки издател на електронни фактури се разработва индивидуална трансформация чрез която се показват и отпечатват електронните фактури. Трансформацията може да съдържа фирмено лого, цветове и подреждане на реквизитите по желание на издателя.

Необходимо ли е да притежавам универсален електронен подпис, за да издавам електронни фактури?

Да. Вие трябва да притежавате универсален електронен подпис издаден от лицензиран удостоверителен орган(например Банксервиз).

Необходимо ли е получателите на фактури да притежават електронен подпис ?

Не. Получателите на електронни фактури могат да получат достъп до изпратените им фактури, да потвърдят получаването им, да ги преглеждат, отпечатват и съхраняват локално без да притежават електронен подпис.

Необходимо ли е да сменям моята финансово счетоводна система за да се включа в eFaktura.bg?

Не. Вашата счетоводна система може бързо и лесно да бъде интегрирана с нашата системата за електронни фактури. Ние предлагаме решения за конвертиране на вашите данни във формат на електронна фактура а така също и възможност за електронното и подписване.

Защо трябва да използвам системата на eFaktura.bg след като изпращам фактурите си чрез e -mail?

Интернет email средата е напълно незащитена и изпращането на електронни документи от гледна точка на сигурността е равносилно на изпращането на вашите фактури на пощенска картичка.
Ако вие изпращате фактури с e-mail сте изложени на следните рискове:
Няма пълна гаранция че изпратения email ще бъде доставен на получателя;
Email attachments(прикачената информация) има спорен легален статус и може лесно да не бъде доставена или някой може да я отвори;
Прикачената информация също е много чуствителна към потенциални вирусни атаки. За пример вирус може да изпрати копие на вашия финансов документ на всеки от вашия контактен лист;
Ние използваме e-mail само за известяване на получателите на фактури. Преглеждане, отпечатване и съхранение локално може да се извършва след съответния разрешен достъп до системата.

Кой може да използва системата за Електронна Фактура(eFaktura.bg) ?

Всяко физическо или юридическо лице, което издава фактури и желае по бързо, по срочно и по евтино да ги доставя до получателите.

Как мога да ползвам системата eFaktura.bg?

Първо е необходимо да се свържeте чрез e-mail или телефон указани в рубриката контакти. Ние ще организираме среща с наши специалисти за разговор с вас в който ще се запознаем с вашите нужди и ще изготвим детайлна програма с максимално кратки срокове за включването ви в системата на eFaktura.bg.

Трябва ли да съхранявам хартиени копия на електронните фактури ?

Не. Електронната фактура е валиден електронен документ и едно от голeмите и предимства е използване на безхартиени способи за пренасяне и съхранение. По ваше желание може винаги да разпечатате на хартия електронната фактура.

Как трябва да съхранявам електронните фактури за законоустановения срок ?

Системата eFaktura.bg поддържа услугата електронно хранилище на документи. В изключително сигурна среда на тройна резервираност вашите електронни фактури могат да бъдат съхранявани за желаните от вас срокове. Вие можете по всяко време да свалите при вас локално фактурите за определен период от време.
Другата възможност е вие и вашите получатели да съхраните локално на свои технически средства фактурите. Ние имаме ангажимента да ги поддържаме налични в нашата система не по малко от 3 месеца.

Може ли заедно с електронните фактури да изпращам и други документи ?

Да. Заедно с електронните фактури може да се изпращат и произволен брой прикрепени файлове. Това могат да бъдат съпътстващи документи или просто рекламни материали.

Електронна система ще изчислява данъците

Модернизирана система за плащане на данъци и осигуровки по интернет ще бъде създадена до средата на следващата година, съобщи вчера изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина на заседанието на Консултативния съвет (КС) при НАП.

Системата ще е свързана с т.нар. данъчноосигурителна сметка на гражданите и ще показва точно дължимата сума чрез интернет -страницата на агенцията. Въвеждането на новите услуги ще позволява също плащане на данъци и осигуровки с дебитни и кредитни карти чрез интернет по опростена процедура.

Освен усъвършенстването на електронната услуга за плащане на днешното заседание на КС бяха представени и обсъдени още проектите на новите опростени декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци.

Данъчните декларации ще се състоят от основна част и отделно отпечатани приложения, които ще се попълват само от лица, реализирали съответния вид доход през годината. Това означава, че ако едно физическо лице е получило доходи по трудов договор и хонорар, ще попълни и подаде в НАП само две приложения, а не цялата декларация, както досега. Очаква се това чувствително да облекчи клиентите на НАП, а в допълнение и да спести и значителни средства на държавния бюджет за отпечатване на декларации.

Данъците ще може да се проверяват в интернет

До края на годината клиентите на Националната агенция за приходите (НАП) ще могат да проверяват платените и дължимите от тях данъци и осигурителни вноски по интернет. Това съобщи Стоян Марков, заместник изпълнителен директор на агенцията.

Ведомството разработва две нови електронни услуги, които ще могат да се използват до края на годината. Първата е за достъп до данъчно-осигурителната сметка чрез интернет, която позволява справка в реално време за платените и дължимите данъци и вноските. За да се гарантира пълната сигурност на информацията, достъпът до данъчната и осигурителна информация ще се става с персонален идентификационен код, който ще бъде издаван от приходната администрация.

Втората услуга ще позволи искания за издаване на удостоверения и други документи да се подават по електронен път. Задължително условие обаче е наличието на електронен подпис. По този начин няма да е необходимо гражданите и бизнесът да посещават офисите на НАП за подаване на искане.

Електронните услуги на НАП стават все по-предпочитани, обясни Стоян Марков. По думите му през тази година броят на декларациите за доходите, подадени по интернет, е нараснал повече от 16 пъти. Има ръст от два пъти и половина и на подадените декларации за ДДС, като 50 хиляди са месечно подаваните документи по електронен път, или 42% от всички. Тенденциите са много положителни и показват, че бизнесът и гражданите все повече осъзнават, че електронните услуги пестят време и средства, каза Марков.

Таня ДЖОНКОВА

Данъчно облагане при договор за наем на недвижим имот

Много са случаите, в които наемодатели се опитвам да крият доходи, получени от наеми. Това е рисковано поне по няколко причини. Ако някой бъде хванат, ще трябва да плаща по-големи глоби от скритите доходи, а ако размерът на получените доходи от наем е много голям, би могло да се стигне дори до наказателна отговорност. От друга страна, криенето на наемни правоотношения и на наемен договор може да изиграе лоша шега. Защото се стига до абсурдни ситуации, в които изведнъж се оказва, че наемателят дори е успял да продаде имота. Да не говорим за честите ситуации, в които, вместо да се получат доходи, става така, че наемодателят трябва да покрива режийни разноски или пък повреди по имота, които в пъти надхвърлят полученото. Затова е препоръчително договорите за наеми не само да са писмени, но и да са вписани. За да е ясно кой какво и за колко време плаща и при какви условия.
Що се отнася до конкретния въпрос, отговорът е утвърдителен – плащането на данъци е заложено в действащия от 1 януари т.г. нов Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Така беше и по стария закон за облагане на доходите на физическите лица, действал до 31 декември м.г. Правилата на двата закона са в общи линии едни и същи.
Според ЗДДФЛ „доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество“ се облагат с данъци. В декларацията за годишните доходи на всяко физическо лице има специална страница за тях. Според заложените в самия закон правила облагаемият доход от наем за ползване на недвижимо имущество се „определя, като придобитият доход се намалява с 20 на сто разходи“. Това означава, че ако от наеми са събрани 10 000 лв. за една година, то облагаемата основа на този доход ще е 8000. Законът не дава право на приспадане на други разходи, дори и те да са доказани с документи. Позволява се единствено за здравните вноски.
Наемите обикновено са само един от източници на доходи на дадено физическо лице. Човек обикновено получава и доходи от трудово правоотношение, граждански договори, авторски права и т.н. Тогава данъчната декларация се попълва до 15 април на следващата година, като наемите са просто само едно от приходните пера. Общият данък ще се изчисли върху сбора на доходите от различните източници.
Тук идваме до проблема дали трябва да се плаща авансов данък върху получените наеми. И тук отговорът е утвърдителен. Така според чл. 44 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от наем на недвижим имот, дължи авансово данък. Това започва да се прави, „когато облагаемият доход на лицето от всички източници на доходи, намален с внесените през годината задължителни осигурителни вноски, превиши размера на необлагаемата годишна данъчна основа“. По закон тя е 2400 лв.
Този авансов данък е в размер на 15 на сто върху придобития облагаем доход – съответните наеми. Той се внася в териториалната служба на Националната агенция по приходите по местожителство до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на доходите – т.е. на получаването на наемите. Такъв авансов данък не се дължи за доходите, придобити през четвъртото тримесечие на съответната година.
Авансовият данък се приспада от облагаемата основа от доходи от наем. Така, ако е внесен 1000 лв. авансов данък и ако всички доходи са 10 000, то тогава облагаемата основа ще е 7000, защото първо ще се извадят присъщите разходи от 20 на сто, а после и авансово внесеното.
Недекларирането, непосочването на целия доход или пък невнасянето на авансов данък влекат след себе си сериозни глоби. Така, ако някой не подаде в срок данъчна декларация, той се наказва с глоба до 500 лв. Ако не посочи или невярно посочи обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, глобата става в размер до 1000 лв. При повторно нарушение двете глоби стават в двоен размер. При невнасяне в срок на авансов данък глобата е до 1000 лв.

КРАСИМИР ДОБРЕВ, юрист

« Предишна страницаСледваща страница »