Google разочарова инвеститорите

Google увеличи нетната си печалба за четвъртото тримесечие, както и за цялата 2007 г., но представянето на компанията за последните три месеца разочарова инвеститорите, които очакваха повече.

Отчетената печалба за четвъртото тримесечие е със 17% по-висока спрямо същия период на предходната година и достигна 1,206 млрд. долара. За 2007 резултатът е нараснал с 36,6% до 4,2 млрд. долара, посочват от компанията в съобщение до медиите.

За последните три месеца на 2007 Google е реализирал продажби в размер на 4,82 млрд. долара, или с 11% повече спрямо преди година. За цялата минала година продажбите възлизат на общо 16,6 млрд. долара (покачване от 56% на годишна база).

През последните три месеца на годината Google е направил инвестиции в размер на 678 млн. долара, като от компанията уточняват, цитирани от АФП, че възнамеряват да продължат да отделят значителни суми за инвестиции.

Цялата статия в Инвестор.бг

fininfo.news.bg

Уебмедия груп пуска нов финансов продукт fininfo.news.bg като част от финансово информационния сайт finance.news.bg.

Продуктът е разработен в изпълнение изискванията на евродирективата за хармонизация на изискванията за прозрачност в дейността на публичните дружества. Чрез новия продукт fininfo.news.bg публичните дружества и емитентите на ценни книжа ще могат незабавно да оповестяват цялата задължителна регулирана информация и съобщения съгласно нормативните изисквания на нормативната уредба, както и да публикуват допълнителна информация и съобщения, които по преценка на дружеството могат да представляват интерес за финансовата общност.

Най-популярните български марки

Колкото и атрактивен да изглежда даден продукт, в крайна сметка целта на представянето му е да контролира съзнанието ни

Кои български марки бяха най-често в полезрението ни през последната година? Потърсихме отговор от глобалната програма „Супербрандс“, пазарни класации, данни от маркетингови проучвания на български и международни агенции, информация от самите компании.

„Супербрандс“ е създадена във Великобритания през 1995 г. България се присъединява към нея в края на 2005 г. В световен мащаб програмата работи с над 7000 компании от различни сектори, организирала е повече от 100 международни маркетингови събития с над 30 000 делегати.

Селекцията на марките се прави в няколко етапа. Изготвя се списък въз основа на статистически данни и анализи на маркетингови агенции. Независимо доброволно жури от експерти и публични личности номинира водещите марки по метода Brand Case Study. Методиката е универсална за всички страни.

Марките се оценяват по следните критерии :

¦ влияние на пазара

¦ живот на пазара

¦ сила в съзнанието на клиентите

¦ доверие и лоялност на клиентите

¦ общо одобрение на пазара
Read more »

IT-пазарът с 2 млрд. евро оборот

Пазарът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в България през 2007-а ще надхвърли 2.2 млрд евро, заяви председателят на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) Боян Бойчев по време на тазгодишното изложение „БАИТ ЕКСПО 2007“. Най-голям дял се пада на мрежовото оборудване (253 млн. евро) и комуникационното оборудване за крайни потребители (311 млн. евро). Продажбите на компютърен хардуер и софтуерни продукти са съответно 224 млн. евро и 57 млн. евро, а на IT услугите – 69 млн. евро.

Що се отнася до пазара на компютри в страната, очакванията са за 40-процентен ръст през 2007 г. и средногодишен ръст от около 20% до 2011 година. Според Бойчев продажбите на преносими компютри в близко бъдеще ще надхвърлят тези на настолните, а като цяло цените на продуктите ще намаляват поради поевтиняване на компонентите и отпадане на митническите ограничения. По време на форума стана ясно още, че потребителите на ИНТЕРНЕТ у нас през 2007 г. са достигнали 33.8% от населението, като за миналата година те са били 28.5%, или 2.2 млн. души. През последната година страната ни се е изкачила с шест позиции до 9-о място в глобалния индекс за услугите. Въпреки това тя изостава над десет пъти по показателя „Разходи за IT на глава от населението“ в сравнение със средния за Европа, където се отделят 700 долара срещу само 69.04 у нас.

Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) Пламен Вачков каза, че въпреки големия обем на чуждестранните инвестиции в сектора (близо 2 млрд. евро за последните две години) развитието в бранша ще се забави поради липсата на квалифицирани специалисти в тази област.

Ивайло Станчев
„Банкеръ“

Чуждестранните играчи отново залагат на България

Акцентът през 2006 г. ще бъдат вложенията в енергетика и високи технологии

Най-големият чуждестранен инвеститор в страната през миналата година е Австрия с 423 млн. евро. На второ място е Великобритания – с 263, следвана от Швейцария -189 млн. и Гърция -181 млн. евро. Делът на инвестициите през офшорни зони продължава да намалява, макар че вложенията от екзотични страни продължава да държи значителен дял. Британските Вирджински острови са солиден инвеститор, според данните на БНБ, с дял от 62,5 млн. евро в общия обем от вложенията. Далеч по-назад са Каймановите острови – с 6,1 млн., остров Ман – с 9,1 млн. и Панама – 9,7 млн. евро. По страни най-много инвестиции за първия месец на годината са привлечени от Великобритания (43,1% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции), Унгария (13,1%) и Германия (7,6%).

Чуждестранните инвестиции в България за първия месец на тази година са достигнали 136 млн. евро, сочат данни, огласени от БНБ през седмицата. За сравнение през същия месец на миналата година са вложени 128,5 млн. евро, а ако върнем лентата с 10 години ще видим,че през 1996 г. отчетът показва 11,6 млн. евро. Тенденцията за увеличаване на интереса на чуждестранните играчи се подкрепя и от факта, че 20 млн. от общата сума за януари са реинвестирана печалба. Все пак нивото на инвестиции все още е под абсолютния януарски рекорд от 172.4 млн. евро, отчетен през 2004 г. По неокончателни данни на Централната банка през цялата 2005 г. общият обем на преките вложения от външни фирми е 1,8 млрд. евро. Акцентите през миналата година са били недвижимите имоти и финансовото посредничество. Имотната треска започва с 59 млн. евро преки вложения през първото тримесечие, за да достигне до 124,4 през последните три месеца. Общо за годината преките чуждестранни вложения в недвижима собственост достигат рекордните за всички времена 409 млн. евро. За сравнение през 2004 г. те са били 225 млн., а през 2002 г. едва 163 млн. Огромен е интересът и към финансовото посредничество. Общо 614 млн. евро са преките чуждестранни вложения в този сектор.

Преките инвестиции, несвързани с приватизация, възлизат на 105,1 млн. евро, като нарастват с 62,1 млн. евро спрямо съответния период на предходната година. През януари не са реализирани никакви приходи от приватизационни сделки.

Енергетиката, високите технологии и финансовото посредничество ще бъдат акцентите на потоците от чуждестранни инвестиции през 2006 г., заяви новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев, който от началото на март замени на този пост Павел Езекиев. Сталев отбеляза, че ще се търсят възможности за вложения в сектори, които носят по-дългосрочна, макар и по-бавна възвращаемост на инвестираните средства. Под въпрос остава отношението към туризма, който е капризен по отношение на фактори като презастрояването на курортите, което води до тяхното износване.

Сталев уточни, че подсекторът на екотуризма е безспорната положителна инвестиционна алтернатива.

Според разчетите на кабинета се очаква чуждестранните инвестиции през 2006 г. да достигнат 3 млрд. евро.

Вложенията като цяло покриват 26,4% от дефицита на текущата сметка за отчетния период при 26,1% за същия период на 2005 година.

За януари 2006 година привлеченият нетен друг капитал, което представлява промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвести^ тори по финансови, облигационни и търговски кредити, е 10,9 млн. евро, или 8 на сто от общия размер на преките чуждестранни инвестиции за отчетния период, при 66,4 млн. евро за същия период на 2005 година.

По предварителни данни статията „Инвестиции в чужбина“ за януари 2006 година е отрицателна в размер на 0,2 млн. евро при отрицателна в размер на 6,4 млн. евро за януари 2005 година.

Иван Мастагарков