Електронен подпис

Електронният подпис е средството, което ми осигурява възможността единствено аз да съставям електронни документи от свое име. За да се сдобия с електронен подпис, трябва първо да избера доставчик на удостоверителни услуги. Следва да подам писмено искане до него, че желая да ми се издаде електронен подпис, като трябва да упомена от кой вид да бъде. Съществуват два основни вида – усъвършенстван и квалифициран електронен подпис. Процедурата завършва с издаването на удостоверение за съответния тип подпис, което се публикува в регистъра на доставчика. Това удостоверение е израз на връзката между подписа и човека, на когото е издаден. Упълномощено от мен лице също може да изпълни от мое име процедурата.

Видове електронни подписи. За какво са нужни?

Усъвършенстван – ще ми бъде издаден по повод упражняваната от мен професия или с цел удостоверяване на факта, че точно аз извършвам определено волеизявление. Важното е, че имам право да избера за кои дейности се доверявам на електронния подпис. Идеята е да гарантирам своята идентичност на лицата, с които общувам. Издава се и на юридически лица.

Усъвършенстваният електронен подпис има по-слаба удостоверителна сила в сравнение с останалите видове. По правило той няма значението на саморъчен подпис, но аз мога да уговоря обратното с лицата, с които кореспондирам. Внимание!

Усъвършенстваният електронен подпис не може да се използва пред държавен огран – с него не можем да се споразумяваме и да променяме значението на подписа.

За усъвършенствания електронен подпис няма законово изискване да бъде издаван чрез сигурно устройство. Следователно той може да ми бъде предоставен по електронната поща или по друг подходящ начин.

Квалифициран – има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Този вид подпис ми е необходим, когато извършвам волеизявления пред държавни органи. Квалифициран електронен подпис се издава още и на юридически лица. За да има гаранция за идентичността между мен и лицето, което използва подписа, квалифицираният електронен подпис може да ми бъде издаден само чрез сигурно устройство (смарт карта и карточетец).

Други – издават се още удостоверения за сървър, файлове с данни, файлове с програмен код, файлове с музика и др. Целта е да се посочи с подписването им тяхната принадлежност към определено лице, както и тяхната надеждност.

Не мога да използвам електронния подпис, когато:

при сделки с писмена форма се изисква – нотариална заверка на подписи, нотариален акт, саморъчно изписване на изявлението, участие на свидетели/длъжностни лица при извършването на изявлението и др.;
държа у себе си един документ/екземпляр от него и това ми осигурява някакво право – ценни книжа (напр. Запис на заповед)

Принцип на действие на електронния подпис

Неговият принцип на действие е високонадежден. За целта се създават двойка ключове – частен и публичен. Заедно те са участници в математическа формула, в която публичният ключ гарантира идентичността на точно определен частен ключ. Частният ключ е този, с който само аз имам право да разполагам. Чрез него, когато създавам документ, криптирам (шифрирам) написаното. Това става в момента на полагането на подписа. Създава се уникален шифър, постижим единствено чрез моя електронен подпис. По този начин между електронния документ и мен се създава връзка, която може да се проследи посредством публичния ключ. Публичният ключ е достъпен за всички във вече споменатия регистър на удостоверенията, който води всеки доставчик на удостоверителни услуги. По него се проследява дали именно аз съм подписал с издадения ми електронен подпис даден документ (декриптира се съдържанието на документа). Математически е доказано, че възможността някой друг, с различен от моя частен ключ, да постигне същия шифър и да изменя документи е миниатюрна. Клони към невъзможност.

NB! С подписването на електронен документ с електронен подпис, съдържанието на документа вече НЕ може да бъде променяно. Целта е да се гарантира, че документът ще остане един и същ от изпращането до получаването. Все пак, ако се наложи, бих могъл да редактирам документ, подписан с електронен подпис. Тогава положеният подпис се губи и се налага повторно да подпиша документа. Важното е, че единствено аз бих могъл да променям съдържанието на своите електронни документи. По този начин съм защитен от злоупотреби.

За какво да внимавам?

Никой друг, освен мен, няма право на достъп до моя частен ключ. Затова трябва да полагам всички усилия да не попадне в чужди ръце. Ако това се случи, трябва незабавно да поискам от доставчика на удостоверителни услуги да спре действието на моето удостоверение за електронен подпис.

Електронният подпис е срочен (1 – 3г.). Ако не го подновя, а подпиша с него електронен документ, то документът няма да е валиден и може да претърпя вреди.

Внимание! Датата на поставения електронен подпис може да бъде манипулирана по лесен начин – с връщане назад на календара на компютъра. Трябва да имам предвид този факт при съмнения относно верността на посочената в самия документ дата.
Доставчиците на удостоверителни услуги (по желание на клиента) издават удостоверения за времето, когато е представен електронен подпис. Важно е да се използват, защото когато срокът на валидност на подписа изтече, независимо от изминалото време, ще е видно, че документът е бил подписан коректно.

Всеки може да се обади на доставчика на удостоверителни услуги и да заяви, че моят електронен подпис е използван неправомерно или сигурността на частния ми ключ е застрашена (други хора са го узнали). Това води до спиране на действието на издаденото ми удостоверение. Максималният срок е 48 часа. След изтичането му или след като пожелая лично (по телефона, на място при доставчика на удостоверителни услуги или по друг уговорен начин), действието на удостоверението сеподновява.
Възможно е да възникне съдебен спор, в течение на който валидността на електронния подпис да изтече. Може да се случи и след като този срок е изтекъл. Тогава вече няма да съществува публичен ключ, по който да се провери, че лично съм подписал даден документ с валиден към момента на създаването му подпис. Няма да има гаранция, че съдържанието на моя документ не е променяно. Затова трябва винаги да подновявам валидността на своя подпис.

Действието на удостоверението за електронен подпис се прекратява при:

смърт или поставяне под запрещение на лицето, на което е издаден;
с изтичане на срока на удостоверението;
когато доставчикът на удостоверителни услуги престане да съществува и не прехвърли на друг доставчик дейността си.

Професионален домоуправител

Професионален домоуправител е нова услуга, създадена да решава общите проблеми на живущите във входа. Мезон България – Владислав Симов

Междусъседските конфликти у нас са проявление на балканската народопсихология от векове. Историята помни не един случай на скандали между съседи, продължили десетилетия и нещо повече – наследени от по-младото поколение, обитаващо същата кооперация. Често главен герой във входните разправии е домоуправителят – простосмъртен живущ във входа, който по традиция е облечен в своеобразна местна власт в условия на пълна анархия. Най-необходимият за поддържането на входа и най-мразеният от всички съседи – домоуправителят.

Безброй са метафорите, описващи явлението междусъседска вражда. В различните балкански държави то има характерни особености, но общи черти са може би ожесточеността и постоянството. Ако спешно се наложи да се ремонтира общ покрив или да се отстрани теч между етажи, настават „кръвопролитни сражения“ между два или повече враждуващи лагера. Общият покрив на една кооперация е като „орташкото магаре“, което и вълците не го ядат.

Дали ще настъпят по-добри времена за съседите по неволя или ще продължим да преглъщаме повторението на стария филм „Топло“?

За щастие решението вече е факт – услугата професионален домоуправител от Мезон България. С наемането на професионалист за домоуправител може да се сложи край на общите проблеми на живущите във всяка кооперация.

Статегията на Мезон България при предлагането на услугата Професионален домоуправител включва гарантиране на професионално свършена работа от екипите на фирмата. Ежедневната поддръжка на чистотата във входа, планираните и спешните ремонти на общия покрив, дребните ремонтни дейности в общите части вече могат да се възложат на професионалисти като тези в Мезон България.

Българинът винаги се страхува, че новото ще му излезе по-скъпо. При услугата Професионален домоуправител от Мезон България общите сметки за поддръжка на входа не нарастват, а работата е свършена от отговорни екипи.

За това гарантира лично собственикът на Мезон България – Владислав Симов. Със завидна енергичност той е изградил и ръководи фирмата, която обединява подготвени специалисти в сферата на строителството, правото, ВиК, електрозахранването, покривните ремонти, качествения контрол.

Всички услуги на Мезон България са: почистване на общите части; събиране на таксите за поддръжка; разплащане с доставчиците на комунални услуги; техническа подръжка; организиране и управление на фонд „Ремонт и обновяване”; капиталови ремонти; снегопочистване; поддръжка на зелени площи; почистване и поддръжка на домове.
С услугата Професионален домоуправител от Мезон България няма да се наложи пак да се тревожите за поддръжката на вашия вход! Край на междусъседските вражди! Без повече досадни графици за чистене на снега пред входа и за събиране на лавината от боклуци в задния двор на кооперацията!

Единственото, което трябва да направите, е да отделите момент от времето си и да се запознаете с услугата Професионален домоуправител от Мезон България. Оставете цялата работа по поддръжката на входа в ръцете на професионалистите ни!

Ние, от Мезон България, ви гарантираме траен мир между вас и съседите!

Не се колебайте да потърсите повече информация за избор на професионален домоуправител в сайта на Maison България или на телефон 0889 70 30 50

ЕВТИНО ЖИЛИЩЕ ПОД НАЕМ – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

Кой е в по-добра позиция на пазара на наемите в София в момента – наемателя или наемодателя?

След идването на световната финансова криза у нас отговорът на въпроса изглежда лесен. Едва ли обаче ситуацията ще остане така за винаги.

SofiaTrend
Според базата с данни за имоти под наем на SofiaTrend – агенция за недвижими имоти специализирана в продажба и отдаване под наем на жилищни имоти в южните райони на София – наемните нива за жилищните имоти са намалели с около 50 % средно. Средните цени на оферти под наем за обзаведен тристаен апартамент в кварталите Бели Брези, Борово, Гоце Делчев, Красно село, Лагера, Стрелбище, Хиподрума са около 350 евро месечно, но сделките под наем стават на около 320 евро. За необзаведените наемната цена е около 280 евро. За малко по-отдалечените от центъра квартали Бъкстон, Манастирски ливади, Павлово, Славия, Бояна, наемните цени са по-ниски с около 10-15%.

Основната причина за понижението на наемните цени са падащите доходи на наемателите. При средна работна заплата за страната около 670 лева по данни на НСИ за първото тримесечие на 2011 г., дори да приемем, че доходите в София са с около 30% по-високи от средните за България излиза, че 2/3 от дохода на един работещ отиват за наем. Отделно са разходите за ток, вода, парно и др. Оказва се, че да живееш под наем дори при сегашните нива не е лека задача за средностатистическия наемател в София.

Натискът върху доходите се отразява право пропорционално и върху наемните нива. По-гъвкавите наемодатели се ориентират бързо в тенденциите на пазара на имотите под наем и се опитват да задържат добрите и коректни наематели като им правят отстъпки от наемната цена, проявяват търпение при забава в плащанията. По-неотстъпчивите често остават без наематели, макар и сметката да е проста – по-добре 10% намаление в цената, но целогодишна заетост на апартамента, отколкото непроменена цена, но липса на наематели с месеци.

Друг фактор е намаляването на желаещите да наемат жилище като абсолютна стойност. Съкращенията на работни места при хората от вътрешността на страната – дошли да се трудят в София при по-добри условия и перспективи ги принуждава докато си намерят друга работа да освобождават наетите апартаменти и да се прибират по родните си места.

Въпреки кризата – на пазара „под наем” продължават да се предлагат нови и нови имоти. Част от тях са от започнати проекти преди кризата, а друга са на инвеститори, които са притиснати от разходите или от отдалечаващата се перспектива да продадат на печалба инвестициите си.

Увеличаването на избора за наемателите ни прави свидетели на явление, което може да бъде описано като „наемен туризъм”. Наемателите сменят много често квартирите си с всяко ново и по-изгодно предложение. Това важи особено много за студентите и младите наематели, които не са обвързани с нищо и мислят прагматично. Честата смяна на наемателите води до главоболия у наемодателите, които често остават с наследство – неплатени сметки и наем.

Написаното до тук поставя наемодателите в незавидно положение към момента. Дори една от най-големите банки в България стартира рекламна кампания за ипотечни кредити, показвайки възмутена наемодателка, която е недоволна от прекалено изгодните условия за кредит. От друга страна обаче, мотивите на немалка част от българите, които купуват недвижим имот за да го отдават под наем е да имат сигурен доход – нещо като бели пари за черни дни. Макар и по-малко от годините преди кризата, тези хора получават някъкъв доход, който им помага да преживеят трудните времена.

Ще има ли скоро промяна в ситуацията? По-скоро не. Докато доходите на работещите не започнат да растат и да изпреварват инфлацията, не можем да очакваме повишаване на наемните нива. Все пак индикациите за излизащата от кризата българска икономика кара наемодателите да гледат към бъдещето с надежда.

Viva Pay

Vivacom стартира Viva Pay нова услуга, която позволява на клиентите на телекома да осъществяват мобилни плащания и банкови преводи през телефона си. Viva Pay представлява „мобилен портфейл“, който превръща телефона в средство за банкиране, пазаруване и идентифициране по електронен път. Партньори на услугата са операторът на платежна система Система за електронни плащания България (СЕП България), Алианц Банк България и Пощенска банка. Vivacom е вторият оператор след Globul, който се включва в мрежата на СЕП България. Globul направиха това през септември 2009 г., но услугата реално заработи точно година по-късно.

Нова SIM карта, същият номер
За да може да използват системата за електронни плащания, клиентите на Vivacom и Globul трябва да имат банкова сметка в някоя от банките партньори и да сменят своята сегашна SIM карта с нова карта. От телекомите уверяват, че това е безплатно и не изисква промяна на абонатния номер. Разликата между двете карти се състои в това, че на новата ще е инсталирано специалното приложение за мобилен портфейл, както и електронен подпис, нужни за управление на банковите средства от телефона. От Vivacom твърдят, че Viva Pay приложението е съвместимо с над 95% от телефоните на пазара. Сигурността на всяка транзакция е осигурена от вградения електронен подпис, както и от персоналния идентификационен код (PIN), който се въвежда през мобилния телефон директно в приложението. Дори мобилният апарат, на който е качено приложението да бъде откраднат, достъпът до банковите сметки на клиента остава защитен, защото всеки клиент сам измисля номера за сигурност, обясняват от СЕП България.

Е-портмоне

С „мобилния портфейл“ всеки потребител получава директен достъп от мобилния си телефон до банковите си сметки, за да извършва парични преводи в цяла България, да пазарува в някои търговски обекти (включващи „Пикадили“, „Елемаг“, KFC и др.), да пазарува онлайн, както и да проверява баланса и оборотите по сметките си. Освен това клиентите на услугата ще разполагат и с електронно портмоне, с което ще могат да плащат бързо и лесно малки суми до 20 лв. на каса в търговски обекти, чрез RFID (Radio-frequency identification) чип, който ще получат при активация на услугата в банка партньор. От СЕП България казаха, че платформата им е отворена и за други банки или мобилни оператори при желание от тяхна страна.

Растяща популярност

Според представители на Vivacom услугата плащане през мобилен телефон е едно от най-напредничавите предложения, които тепърва ще стават все по-популярни на пазара. Подобни услуги са реализирани в Япония, Великобритания, Ирландия, Италия, Франция и Германия. Анализаторите на сектора сочат, че мобилните разплащания имат потенциала до няколко години да се превърнат в масова услуга. Анализаторската компания Berg Insight прогнозира, че в световен мащаб броят на потребителите на мобилни банкови услуги ще нарасне до 913 млн. през 2014 г., като за сравнение през 2008 г. те са били 20 млн. души. Според прогнозите мобилните банкови услуги ще привлекат 110 млн. потребители в Европа и 80 млн. в Северна Америка.

Алтернативи

Mtel предлагат различна система

► Телекомуникационният оператор с най-много клиенти у нас „М-Тел“ засега не участва в мрежата на СЕП България, но също предлага няколко услуги за електронни разплащания. Представители на телекома казаха, че от 2007г. „М-Тел“ предоставя възможността на клиентите си да заплащат своите битови сметки, глоби към КАТ и други през мобилен телефон чрез портала Vodafone live или чрез набиране на безплатен телефонен номер.

► Предложенията на „М-Тел“ са по-отворени и може да се използват с дебитни карти на Борика, Maestro, MasterCard u Visa на всички банки с изключение на тези, издадени от ОББ и Централна кооперативна банка. Телекомът обаче не предлага възможността за безконтактно плащане с телефон посредством RFID чип. „М-Тел“ все пак остава отворен за предложения, свързани с услуги, които са в полза на потребителите, казаха от оператора.

БАИТ Експо 2008

От 4 до 8 ноември в „Интер Експо Център“, София, ще се проведе изложението „БАИТ Експо 2008“. През тази година фокусът на форума ще бъде съсредоточен върху редица глобални проблеми като намаляване на въглеродните емисии и рационално използване на електроенергията, съобщиха вчера от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

В България има приблизително 800 000 компютъра. Една конфигурация използва приблизително 250-300 вата електричество на час. Тази енергия генерира сметка от около 300 лв. за година, или 800 000 компютъра изразходват около 240 млн. лева за година. Това е причината все повече компании да се замислят как да намалят разходите си, обясни Боян Бойчев от БАИТ. В глобален мащаб Google плаща най-мащабна сметка за електроенергия. Предполага се, че Google има над 100 милиона компютъра.

На срещата още стана ясно, че за втора поредна година в рамките на изложението ще се проведе конференция, свързана с проблемите и перспективите пред ИКТ сектора, форумът ще се състои в рамките на два дни – 4 и 5 ноември, форумът ще бъде разделен на общопленарно заседание и два отделни панела за информационни и комуникационни технологии.

За първи път през тази година ще се проведе и софтуерното изложение PC World. Отделно Министерството на образованието и науката ще даде възможност на посетителите да се запознаят със средните и висшите училища у нас. В момента се водят преговори и с Министерството на държавната администрация и административната реформа за участие, което трябва да предостави своите електронни услуги.

Следваща страница »