Сайтове на университети с акредитация

Варненски свободен университет – http://www.vfu.bg/
Икономически университет – Варна – http://www.ue-varna.bg/bg/index.php
Технически университет – Варна – http://www.tu-varna.acad.bg/
Бургаски свободен университет – http://www.bfu.bg/
Русенски университет – http://www.ru.acad.bg/
Технически университет – Габрово – http://www.tugab.bg/
Лесотехнически университет – http://www.ltu.bg/
Химикотехнологичен и металургичен университет – http://www.uctm.edu/
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – http://www.btu.bg/
Тракийски университет – Стара Загора – http://www.uni-sz.bg/
Минногеоложки университет – http://www.mgu.bg/
Аграрен университет – Пловдив – http://www.au-plovdiv.bg/bg/
Пловдивски университет – http://www.uni-plovdiv.bg
Югозападен университет – Благоевград – http://www.swu.bg/
Великотърновски университет – http://www.uni-vt.bg/

Няма коментари

Comments are closed.


«
»