Гледаме си данъците в интернет

Дават ни код за достъп както при банковите карти

През интернет хората и фирмите ще проверяват какви са задълженията им към хазната. Новата услуга ще стартира още през 2008 г., обявиха вчера от Националната агенция за приходите.

Чрез нея хората ще имат достъп от компютъра до своята данъчноосигурителна сметка в НАП и ще може да виждат дължат ли данък върху доходите си или някакви осигуровки.

Фирмите пък ще може да виждат и задълженията си по ДДС и акцизите.

Достъпът до данъчноосигурителната сметка през интернет ще става, след като от някой офис на НАП гражданинът или фирмата си вземе специален персонален идентификационен код (ПИК), подобен на ПИН номерата на банковите карти.

Новите възможности на Софтуера за управление на приходите (СУП) на НАП вече се използват, но засега само от служителите на агенцията.

Така хората от НАП имат бърз електронен достъп до данните за платените и дължимите данъци и осигурителни вноски на всички фирми и граждани в България.

Досега тези данни се ползваха от служителите на НАП чрез отделни софтуерни приложения.

Внедряването на единната данъчноосигурителна сметка значително ще ускори издаването на над 400 000 удостоверения за наличие или липса на задължения към бюджета, които НАП предоставя годишно.

От въвеждането в експлоатация на СУП в началото на миналата година досега чрез системата са обработени над 3,71 млн. уведомления за трудови договори и над 2,33 млн. декларации за дължими осигурителни вноски.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»