Корпоративен данък – годишна декларация по интернет

Годишните декларации за облагане с корпоративни данъци могат да се подават и по интернет – www.nap.bg. Единственото условие е фирмите да използват електронен подпис. Данните за фирмата, която подава декларацията, се зареждат автоматично при влизане в системата от вътрешните информационни масиви на Националната агенция за приходите (НАП). Входящият номер и датата на приемане на декларацията се изпращат от НАП на електронен адрес, посочен от подателя на декларацията.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»