Корпоративни данъци за 2007

Декларацията за облагане с корпоративни данъци вече може да се подава по интернет, съобщиха от Националната агенция за приходите. Формулярът е достъпен в интернет сайта на агенцията – www.nap.bg. Чрез интернет декларация може да подадат и дружествата, които не са имали дейност през 2007 г.

Само за два дни от пускането на електронната услуга са подадени 250 декларации за облагане с корпоративни данъци по интернет. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци е до 31 март. Тези, които използват за целта интернет, ползват отстъпка от 1 процент от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Наред с декларациите те трябва да подадат и годишния си финансов отчет.

Подаването на декларациите за облагане с корпоративни данъци и за облагане на доходите на физическите лица по интернет изисква наличие на електронен подпис, уточняват от НАП. Ако клиентите на НАП нямат, те могат да упълномощят човек, който притежава електронен подпис, да подаде декларацията от тяхно име.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»