НСИ за интернет в България

През последнaта година се наблюдава тенденция на все по-голямо навлизане на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в българското общество. В сравнение с 2006 година броят на домакинствата, които разполагат с персонален компютър (вкл. преносим или джобен), се е увеличил с 2.0%. Това сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ) за използването на ИКТ от домакинствата и лицата на възраст от 16 до 74 години. За целите на изследването са анкетирани 4 506 домакинства и 10 163 лица от различни региони на България.

През 2007 г. 23.3% от домакинствата са разполагали с достъп до компютър. За сравнение през 2006 г. техният процент е бил 21.3, а през 2004 г. 15 на сто.

Ръст бележи също така делът на домакинствата, които имат достъп до Интернет. Въпреки това той е относително нисък през 2007 г. едва 19%. През 2006 г. 17% от домакинствата са имали достъп до Световната мрежа, а през 2004 г. 9.6.

Интересно е да се отбележи, че 60% от анкетираните са заявили, че не са използвали никога компютър. 34.5% от анкетираните са заявили, че са използвали компютър през последните 3 месеца, а 2.9% са заявили, че са използвали компютър последно преди повече от година, сочат данните на НСИ.

Използване на интернет от населението през 2004, 2006 и 2007 година

Наблюдението показва, че броят на лицата, които използват активно интернет, се е увеличил два пъти през последните 3 години. През първото тримесечие на 2007 г. почти всеки трети се е възползвал от неограничените възможности, които предлага глобалната мрежа.
Все още остава голям делът на хората, които са използвали Интернет преди повече от година или никога. През изминалата година този процент е бил 66.4%. За сравнение през 2006 г. той е бил 72.9%, а през 2004 г. е бил 81.4. Увеличава се делът на хората, които са отговорили, че са използвали Интернет през последните три месеца 30.8% през 2007 г., сравнено с 24.4% през 2006 г. и 15.9% през 2004 г.

Интернет се използва основно от младите хора в България: 32.0% от лицата, които влизат в мрежата почти всеки ден, са между 16 и 24 години; следвани от лицата на възраст 25 34 години (27.0%). С увеличаването на възрастта постепенно намалява и интересът към новите технологии и едва 0.6% от лицата между 65 и 74 години са използвали Интернет през последните 3 месеца.

Връзката до Интернет се осъществява предимно вкъщи и на работното място. Основната дейност, за която българските потребители използват интернет, е комуникацията. Електронната поща е най-обичайното приложение за осъществяване на контакт, но все по-популярни стават и системите за предаване на съобщения в реално време (месинджъри) и телефонирането чрез интернет. Изтеглянето на игри, филми и музика заемат следващите места в списъка с най-популярните дейности.

Използване на компютри от лицата между 16 и 74 г. през 2007 година

Близо половината от лицата, които са използвали интернет през последните 3 месеца, посочват, че биха искали да правят това по-интензивно. Като основна пречка за по-голямото използване на възможностите на информационното общество се посочва липсата на време. Въпреки бързото развитие на българското интернет пространство, езикът също е бариера при използването на информационните и комуникационните технологии: както при обучението за ползването им, така и търсене на информация.

Въпреки динамичното развитие на интернет технологиите в България, нашата страна се нарежда на едно от последните места по използване на мрежата за електронна търговия в Европа. Данните от наблюдението показват, че всеки втори, който е използвал интернет през последните 3 месеца, е търсил информация за стоки и услуги, но през 2007 година едва 7.6% от тях са извършили покупка онлайн. Онлайн се купуват предимно книги, списания и вестници и в по-малка степен филми, музика, дрехи, пътувания и хотелски резервации.

90.1% от анкетираните в проучването са заявили, че никога не са си купували или поръчвали нищо онлайн. Делът на хората, които са използвали услугите на Световната мрежа за търговия през последните три месеца, е бил едва 4.9%.

Данните от изследването показват, че 70 на сто от хората, използващи компютър, не са преминали курс за обучение по компютърна грамотност или са завършили такъв курс преди повече от 3 години. Въпреки това 37.7% от тях смятат, че компютърните им умения са задоволителни. Тези резултати се потвърждават и от факта, че по-голямата част от лицата с компютърни и интернет умения посочват, че са придобили знанията си самообучавайки се чрез практика и помощ от колеги, роднини и приятели. Все още не са малко и лицата, които нямат време да се обучават или рядко използват компютри, се казва още в изследването на Националната статистика.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»