Жалби за дискриминация и в интернет

Гражданите, подали жалби в Комисията за защита от дискриминация (КЗД), ще могат да следят движението им и по интернет. Това ще е възможно от догодина, стана ясно от интервю на председателя на комисията Кемал Еюп пред БГНЕС. Услугата ще е достъпна чрез личен ПИН код. Сезирането на комисията става чрез жалба, сигнал или по нейна инициатива. Жалбата и сигналът трябва да са в писмена форма и да са подписани, т.е. да не бъдат анонимни. Подаването им е лично в комисията, по пощата, по факс, както и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

От началото на годината са разгледани 582 жалби и сигнали, отчете Еюп. Най-често те са свързани с упражняване право на труд и увреждане. Повече са жалбите за множествена дискриминация, т.е. става въпрос за нарушаване на права по няколко признака едновременно. Преобладават оплаквания от роми, но не може да се говори за „бум“ на такива жалби.

Възможностите за защита от дискриминация според закона са да се води производство пред комисията и пред съда. И в двата случая това е безплатно. За разлика от съда КЗД поема всички разноски, направени по време на производството, включително и пътните разходи на социалнослаби граждани, както и свидетелстването на вещи лица и ескперти. Друга съществена разлика между двете институции е, че пред комисията води производството за месец, като в изключителни случаи може да го удължи най-много с още един. В производството пред КЗД не може да се иска присъждане на обезщетение, докато пред съда това е възможно. Комисията има правомощия да завежда сама, както и да участва като подпомагаща страна при заведени трудови спорове, когато е поискано установяване на дискриминация. Комисията води публичен регистър на решенията си, който е достъпен за всички, уточни още Кемал Еюп.

От началото на 2008 г. комисията ще има регионални представителства в Бургас, Шумен, Монтана, София, Пловдив и Велико Търново.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»