fininfo.news.bg

Уебмедия груп пуска нов финансов продукт fininfo.news.bg като част от финансово информационния сайт finance.news.bg.

Продуктът е разработен в изпълнение изискванията на евродирективата за хармонизация на изискванията за прозрачност в дейността на публичните дружества. Чрез новия продукт fininfo.news.bg публичните дружества и емитентите на ценни книжа ще могат незабавно да оповестяват цялата задължителна регулирана информация и съобщения съгласно нормативните изисквания на нормативната уредба, както и да публикуват допълнителна информация и съобщения, които по преценка на дружеството могат да представляват интерес за финансовата общност.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»