Чуждестранните играчи отново залагат на България

Акцентът през 2006 г. ще бъдат вложенията в енергетика и високи технологии

Най-големият чуждестранен инвеститор в страната през миналата година е Австрия с 423 млн. евро. На второ място е Великобритания – с 263, следвана от Швейцария -189 млн. и Гърция -181 млн. евро. Делът на инвестициите през офшорни зони продължава да намалява, макар че вложенията от екзотични страни продължава да държи значителен дял. Британските Вирджински острови са солиден инвеститор, според данните на БНБ, с дял от 62,5 млн. евро в общия обем от вложенията. Далеч по-назад са Каймановите острови – с 6,1 млн., остров Ман – с 9,1 млн. и Панама – 9,7 млн. евро. По страни най-много инвестиции за първия месец на годината са привлечени от Великобритания (43,1% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции), Унгария (13,1%) и Германия (7,6%).

Чуждестранните инвестиции в България за първия месец на тази година са достигнали 136 млн. евро, сочат данни, огласени от БНБ през седмицата. За сравнение през същия месец на миналата година са вложени 128,5 млн. евро, а ако върнем лентата с 10 години ще видим,че през 1996 г. отчетът показва 11,6 млн. евро. Тенденцията за увеличаване на интереса на чуждестранните играчи се подкрепя и от факта, че 20 млн. от общата сума за януари са реинвестирана печалба. Все пак нивото на инвестиции все още е под абсолютния януарски рекорд от 172.4 млн. евро, отчетен през 2004 г. По неокончателни данни на Централната банка през цялата 2005 г. общият обем на преките вложения от външни фирми е 1,8 млрд. евро. Акцентите през миналата година са били недвижимите имоти и финансовото посредничество. Имотната треска започва с 59 млн. евро преки вложения през първото тримесечие, за да достигне до 124,4 през последните три месеца. Общо за годината преките чуждестранни вложения в недвижима собственост достигат рекордните за всички времена 409 млн. евро. За сравнение през 2004 г. те са били 225 млн., а през 2002 г. едва 163 млн. Огромен е интересът и към финансовото посредничество. Общо 614 млн. евро са преките чуждестранни вложения в този сектор.

Преките инвестиции, несвързани с приватизация, възлизат на 105,1 млн. евро, като нарастват с 62,1 млн. евро спрямо съответния период на предходната година. През януари не са реализирани никакви приходи от приватизационни сделки.

Енергетиката, високите технологии и финансовото посредничество ще бъдат акцентите на потоците от чуждестранни инвестиции през 2006 г., заяви новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев, който от началото на март замени на този пост Павел Езекиев. Сталев отбеляза, че ще се търсят възможности за вложения в сектори, които носят по-дългосрочна, макар и по-бавна възвращаемост на инвестираните средства. Под въпрос остава отношението към туризма, който е капризен по отношение на фактори като презастрояването на курортите, което води до тяхното износване.

Сталев уточни, че подсекторът на екотуризма е безспорната положителна инвестиционна алтернатива.

Според разчетите на кабинета се очаква чуждестранните инвестиции през 2006 г. да достигнат 3 млрд. евро.

Вложенията като цяло покриват 26,4% от дефицита на текущата сметка за отчетния период при 26,1% за същия период на 2005 година.

За януари 2006 година привлеченият нетен друг капитал, което представлява промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвести^ тори по финансови, облигационни и търговски кредити, е 10,9 млн. евро, или 8 на сто от общия размер на преките чуждестранни инвестиции за отчетния период, при 66,4 млн. евро за същия период на 2005 година.

По предварителни данни статията „Инвестиции в чужбина“ за януари 2006 година е отрицателна в размер на 0,2 млн. евро при отрицателна в размер на 6,4 млн. евро за януари 2005 година.

Иван Мастагарков

Няма коментари

Comments are closed.


«
»