Тенденции на пазара на труда през 2008

Задълбочаваща се липса на хора на пазара на труда

Пазарът през 2008 накратко:

задълбочаваща се липса на хора с всякаква квалификация (и без кавалификация) на пазара на труда;

миграция към и от Европа, основно на хора със специфични квалификации;

развитие на мерките на фирмите за привличане и задържане на персонала и преосмисляне на разпределението на работата и ресурсите в рамките на фирмата;

повишение на заплатите;

започване на промяна на нагласите на трудещите се и търсещите работа към изграждане на подходящата кариера и намиране на най-добрите условия за тях; продължаващи проблеми с мотивацията и познаването на пазара;

начало на внос на кадри от трети страни, но и нов шанс за хората в предпенсионна и пенсионна възраст;

продължаване на работата на бизнеса с образованието и развитие на кариерното консултиране, ориентиране и развитие като стратегия за дългосрочно решаване на проблемите с персонала.

2008 година отново ще бъде белязана от липсата на хора на пазара на труда или така наречения „Пазар на кандидата“. Тук трябва да се отделят два различни аспекта на проблема, които обикновено се смесват – липсата на хора въобще и проблема с квалификацията.

Основните причини за това, както и през изминалата година са: растеж на икономиката и разширяване на вече работещите предприятия; нови чужди и български инвестиции; големи инфраструктурни проекти; неефективно използване на персонала. Миграцията към страните от ЕС на специалисти с различна квалификация оказва и ще оказва все по – значим натиск върху пазара. Задържащ фактор за миграцията все още е слабото владеене на чужди езици.

От значение също така са липсата на задълбочена информация за пазара на труда, ниската мобилност в рамките на страната, липсата на мотивация, особено при младите хора, съчетано с демографския проблем. Това положение, макар и бавно променящо се към добро, ще характеризира и 2008 година.

С цел повишаването на прозрачността на пазара през 2007 г., JobTiger започна да публикува онлайн желаните и предлаганите възнаграждения по бизнес сектори и региони. Още в рамките на първите 6 месеца тази мярка показа смислеността си.

Провежда се и мащабно изследване на мотивацията на студентите (от Фондация на бизнеса за образованието, съвместно с Hewitt), резултатите от което ще бъдат представени през месец февруари.

Продължава борбата за привличане на ключови специалисти, като все по-често от водещите компании като алтернатива се разглежда привличането на млади хора и изграждане на кариера във фирмата.

Тенденцията на увеличение на заплащането все пак ще продължи и през 2008 година, макар и не със същите темпове. Много от фирмите изчерпаха потенциала си за такова увеличение, а някой се справиха единствено с методите на сивата икономика. Това от своя страна поражда неравенство и натиск на пазара. Именно това забави очакваните затваряния и фалити на фирми през 2007 година.

Очакаваното увеличение на заплатите през 2008 е 15% (средно за всички сектори и региони).

Засега не е ясен комбинираният ефект от въвеждането на 10% плосък данък и увеличението на осигурителните прагове.

Ще се задълбочава работата на бизнеса с образованието, макар че в тази област има много какво да се желае от всички засегнати страни. Тук се очертават като основни проблемите с мотивацията, липсата на практически умения у младите хора и знания за планира на собствената им кариера.

През 2007 много се говори за внос на работна ръка от трети страни. Според JobTiger временен внос ще се наложи, особено за инфраструктурните проекти, но дългосрочен внос без ясна концепция за развитието на страната през следващите десетилетия би бил прибързан и даже вреден.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»