ITCE в подкрепа на развитието на човешките ресурси

ITCE насърчава всички свои клиенти да научат повече за възможностите за безвъзмездно финансиране на проекти за обучения по Информационни и Комуникационни Технологии.

Като златен партньор на Майкрософт в осем компетенции ITCE се включва и в стратегическата инициатива EUGA Program (European Union Grand Advisers Program) на Microsoft – програма с основна мисия да стимулира икономиката на знанието, информационни и комуникационни технологии и иновационниа проекти в Европейския съюз чрез използване на многобройните възможности за финансиране.

Възможностите за финансиране са отворени чрез използване на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Програмата предлага предоставяне на безвъзмездно финансиране за Квалификационни услуги, обучение за заети лица, като общата стойност на ОП „РЧР“ е 1 213 869 575 евро. Схемата се управлява от Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика. Проектните предложения се подават в дирекциите „Бюро по труда” в цялата страна.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който e рамка за усвояване на финансови средства, предоставени от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013г.

Настоящата грантова схема се реализира в рамките на:

Приоритетно направление 2. „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”
Област на интервенция 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица”
Цели:

Подобряване адаптивността на заетите лица;
Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда;
Кандидати по тази схема могат да бъдат:

Образователни институции;
Обучаващи институции/организации;
Работодатели;
Социално-икономически партньори (синдикати и работодателски организации)
Г-н Деян Иванов, консултант на проект EUGA в България коментира: „В Microsoft сме си поставили за цел да стимулираме развитието и обучението на хората. Приемаме това като основен и динамичен процес, който е в основата на иновациите и растежа на организациите. Eдин от стимулите за този растеж е програмата EUGA, от която организациите в България могат да се възползват. В партньорство с обучаващи организации като ITCE, които предлагат акредитирано обучение на най-високо ниво, българският бизнес може да се възползва от възможностите за безвъзмездно финансиране за развитието на човешките ресурси.”След първото провеждане на програмата, ITCE заедно със свои клиенти и партньори завърши успешно няколко проекта и отново отправя покана към всички заинтересовани компании за съвместно участие.

За всички заинтересовани да научат повече за това как ITCE може да ви помогне при кандидатстване по оперативна програма РЧР, не се колебайте да се свържете с Елена Герджикова и Добромира Бояджиева.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»