Обяви и интернет дават персонал за бизнеса у нас

На служителите им липсвали желание за работа и мотивация

20% от фирмите у нас набират служителите си от обяви в печатните медии, а 19 на сто от онлайн портали. Това показва проучване на американската компания “ Менпауър“, която е световен лидер в консултантските услуги за подбор и оценка на персонала.

Според анкетата, проведена сред близо 300 специалисти за подбор на служители в малки, средни и големи предприятия в София и страната,

18% от бизнеса разчитат при избора на кадри и на лична препоръка за тях

Заради трудностите на българския пазар на труда фирмите се принуждават да използват всички възможни начини за подбор на персонал. Компаниите прибягват до алтернативни методи като вътрешни конкурси сред служителите, поддържане на база данни от кандидати, университетски кариерни центрове, трудови борси, студентски стажове и др. Чрез бюрата по труда работници наемат едва 8% от предприятията.

77 на сто от анкетираните компании имат собствен отдел или специалист по „Човешки ресурси“. В13% служителите се набират директно от собственика или управителя.

Въпреки това 82 на сто от фирмите прибягват до услугите на посреднически агенции. Обяснението на бизнеса е, че не може да се справи сам с недостига на кадри. Половината от фирмите се обръщат към агенция, когато търсят служители с по-специфични, технически умения, а 1/3, когато искат да привлекат кадри от конкурентни компании.

Проблеми при намирането на подходящ персонал у нас срещали 86% от фирмите. Основните причини за това, посочени от компаниите, са недостигът на кадри особено извън София, липсата на опит, квалификация и мотивация, нереалните очаквания от страна на кандидатите, прекалената динамика на пазара на труда, Напливът от нови работодатели на пазара, които търсят персонал.

Най-често фирмите търсят да назначат експерти (при 53 % от запитаните), а едва 3 на сто – управители. От административен персонал най-много се нуждаят 29 процента от компаниите, а 15% от тях най-често набират работници.

Според анкетата у нас все още не е навлязла широко най-често разпространената форма на трудова заетост в западноевропейските държави – временното назначение. До такова решение при продължително отсъствие на служител прибягват само 34 на сто от фирмите.

Това се дължи на липсата на законова уредба за подобен тип заетост у нас, а, от друга страна, и на недоверието в този тип назначение, тъй като то все още се свързва с несигурност, твърдят от „Менпауър“.

От отговорите на бизнеса става ясно, че когато един работник отстъства дълго,

най-често компаниите разпределят работата му между останалите служители

Така постъпват 48 процента от фирмите. Едва 12 на сто пък наемат нов служител. Според американския лидер в подбора на персонал отговорите на бизнеса показват и решенията за подобряване на трудовия пазар у нас. Най-общо позицията на мениджърите се обединява около извода, че у нас няма квалифицирана работна ръка, желание за работа и мотивация у служителите.

Сред решенията за изход от този порочен кръг е създаването на корпоративни програми за практическо обучение на персонала. Те могат да повишат мотивацията, лоялността и ангажираността към работодателя, твърдят от „Менпауър“.

Според американската компания по-гъвкави и сигурни условия на работа могат да се създадат и

ако се приеме специален закон,

който да регламентира условията за временна заетост. За да се разрешат много от проблемите не само на трудовия пазар, но и на икономиката на страната ни, трябвало бизнесът и образователните институции да работят заедно.

Липсата на квалифицирани кадри рефлектира осезаемо и върху производителността на труда у нас.

Според доклад на Световната банка например през последните 4 г. производителността расте с по 2%. Ако темпото се запази, страната ни нямала никога да догони развитите икономики.

Тазгодишната класация на Швейцарския институт за управленско развитие пък нарежда България на 53-о място от 55 държави по ръст на производителността на един зает. По бизнес ефективност сме на предпоследно място.

Данните на Международната организация на труда също затвърждават проблема.

През 2006 г. България е на предпоследно място по производителност сред развитите страни. У нас тя е 36% от средната за страните от ЕС.

Вяра Иванова
„24 часа“

Няма коментари

Comments are closed.


«
»