Изкуството да се задържат най-добрите хора

Макар че често на атестирането се гледа с нежелание както от ръководителите, така и от подчинените, то е необходимо условие за подобряване на резултатите от работния процес. В най-новата книга „Harvard Business Review за оценка на изпълнението на служителите“ авторите изследват от различни гледни точки практиката за оценка на служителите, защо тя не винаги се харесва, по какъв начин може да се усъвършенства и как да подхождаме при оценяването на всеки отделен човек. „Дневник“ представя в съкратен вид част от книгата, в която се описват различни типове поведение на служителите, свързани с дълбоко вкоренени пристрастия и начините те да се разпознаят.

Установили сме, че в работата си повечето хора се мотивират от дълбоко вкоренени житейски интереси, които представляват стари и мощни емоционално заредени пристрастия към определени типове дейности. Дълбоко вкоренените житейски интереси не са хобита или мимолетен ентусиазъм; те са вътрешно присъщи, вплетени в личността тежнения. Житейските интереси не определят в какво сме добри, а какви типове работа обичаме.

Нашите заключения за броя и значението на дълбоко вкоренените житейски интереси са плод на над десетгодишни изследвания върху най-важните фактори за постигане на удовлетворение от кариерата. През 1986 г. започнахме да интервюираме професионалисти от широк спектър отрасли и функции, които попълниха серия от психологически тестове, за да ни помогнат да преценим кои фактори допринасят за удовлетворението от работата. През следващите дванадесетина години базата ни с данни нарасна на над 650 души.

Резултатите от изследванията бяха впечатляващи: скалите на няколко от тестовете, които използвахме, недвусмислено формираха осем отделни клъстъра. С други думи, дейностите, свързани с бизнеса, могат да се групират на осем основни типа. Разглеждайки по-внимателно съдържанието на скалите във всеки клъстър и съпоставяйки тази информация с данните от интервютата и консултантския ни опит, разработихме и изпробвахме модел, който нарекохме базисни бизнес функции. Тези функции представят начина, по който дълбоко вкоренените житейски интереси намират израз в бизнеса.

Използване на технологии

Независимо дали действително работят (или са получили образование) като инженери, хората с интерес към технологиите се вълнуват от вътрешното функциониране на нещата. Те са любопитни и искат да откриват нови начини за използване на технологиите с цел решаване на бизнес проблеми. Познаваме един доказал се финансов мениджър, който изпълнява функцията на неофициален компютърен консултант на фирмата, защото обича предизвикателството на дешифриране на кодове. Всъщност той го обожава в сравнение с „обичайната си работа“! Хората с интерес към използването на технологиите често изпитват удовлетворение от работа, която включва планиране и анализиране на производствени системи и препроектиране на бизнес процеси.

Хората със силен житейски интерес към използването на технологиите се разпознават. Те говорят с любов за университетските си години, когато са специализирали компютърни науки или инженерство. Разтоварват се, четейки софтуерни списания и наръчници, и са на седмото небе, когато компанията инсталира нов хардуер.

Понякога обаче признаците за принадлежност към тази категория са по-неуловими. Ориентираните към използването на технологии хора често подхождат към бизнес проблемите с нагласата „хайде да го разглобим и да го решим“. А когато се сблъскат с нова технология на работното си място, обичат „да вдигнат капака“ и да разберат в най-малки подробности как работи, вместо просто да завъртят ключа. Накратко хората, ориентирани към използването на технологиите, искат да знаят как работи часовникът, защото, ако нещо ги вдъхновява, това е технологията… както и възможността да си поиграят с нея и може би да я подобрят.

Количествен анализ

Някои хора са не просто добри в боравенето с числа, те превъзхождат другите. За тях това е най-добрият, а понякога и единственият начин да достигнат до бизнес решения. Математическите операции, които колегите им смятат за досадни, за тях са забавни например анализирането на паричния поток, прогнозирането на бъдещите резултати на инвестиционен инструмент или „изчисляване“ на най-добрата структура на задлъжнялостта/активите за дадена фирма. Този тип хора се наслаждават, измисляйки компютърни модели, чрез които да определят оптималния производствен график и да осъществяват счетоводни процедури.

Не всички „царе на числата“ са на работни места, подходящи за този дълбоко вкоренен житейски интерес. В действителност мнозина от тях се оказват на други позиции, защото са си казвали, че ако искат да останат верни на истинската им страст, това ще стесни перспективите пред кариерата им . Въпреки това тези хора трудно могат да останат незабелязани, защото независимо от задачите им, винаги ще избиват на работа с числа. Да разгледаме професионалист от сферата на човешките ресурси, който анализира организацията си, проследявайки нивата на заплащането и допълнителните служебни привилегии и изследвайки отношенията между мениджърите и служителите. По същия начин мениджър по маркетинга, който обича да анализира изследователските данни за клиентите срещу субективните резултати от фокус-групи вероятно е човек с дълбок житейски интерес към количествения анализ.

Създаване на теории и концептуално мислене

За някои хора нищо не носи по-голяма радост от осмислянето и говоренето за абстрактни идеи. Спомнете си Марк от банката, който не изпитваше удовлетворение от работата си, защото не участваше в разработването на глобалната стратегия. Подобно на Марк хората с този дълбоко вкоренен житейски интерес са привлечени от теорията когато става дума за стратегия, „защо“ ги интересува много повече от „как“. Хората с този интерес могат да черпят вдъхновение от изграждането на бизнес модели, които обясняват конкуренцията в даден отрасъл или като анализират конкурентната позиция на дадена фирма на определен пазар. Нашите изследвания показват, че човек с този дълбоко вкоренен интерес често бива привлечен към академична кариера. Някои я правят, други не.

Как можете да разпознаете хората с този интерес? Първо, те са не само компетентни по дадена теория, но и искрено се наслаждават, говорейки за абстрактни понятия. Това са хора, които обичат да теоретизират за абстрактни ситуации и често се абонират за списания с академична насоченост.

Творческо съзидание

Някои хора изпитват истинско наслаждение, когато започват проекти, криещи много неизвестни и имат възможност да направят от нищо нещо. Те често се възприемат като неконвенционални мислители с богато въображение. Изглеждат най-силно ангажирани, когато участват в брейнсторминг или измислят нетрадиционни решения. Всъщност те, изглежда, разцъфтяват, когато се сблъскат с нещо ново. Причината: творческото съзидание е един от техните доминиращи дълбоко вкоренени житейски интереси правенето на нещо оригинално, независимо дали е продукт или процес.

Нашите изследвания показват, че редица предприемачи, изследователи и инженери имат този житейски интерес. Като не е задължително той да е свързан с интерес и към изкуствата. Разработването на нови продукти или реклама са част от позициите в света на бизнеса, на които хората с този интерес могат да открият носеща удовлетворение работа. Много от този тип хора гравитират към творческите индустрии, например развлекателните жанрове. Други, като един наш познат инвестиционен анализатор, потискат житейския си интерес, защото им изглежда несериозен за бизнеса. Творчеството те оставят за свободното си време.

За щастие на мениджърите повечето хора с интерес към творческото съзидание не са особено трудни за разпознаване. Те буквално афишират интересите си понякога директно, чрез избора си на неконвенционално облекло, но почти винаги чрез вдъхновението, с което говорят за новите елементи на даден бизнес или продукт. Често тези хора изпитват отегчение от вече установени неща, без значение колко доходоносни или модерни са те.

Съветване и наставничество

Някои черпят вдъхновение от преподаването в бизнеса това обикновено се „превежда“ като наставничество (менторство) или широко разпространения напоследък коучинг*. Те са ръководени от дълбоко вкоренен житейски интерес към този тип дейности, който им позволява да напътстват служителите, колегите и дори клиентите. Хората със силен интерес към съветването и наставничеството често намират своето поприще в организации от рода на музеи, училища и болници, които предоставят продукти или услуги, които те ценят заради „социалната им стойност“. Те обичат да съветват по различни причини – някои извличат удовлетворение, когато другите успяват; други обичат да чувстват, че са необходими. Независимо от мотивите им тези хора са привлечени от работа, с която могат да помагат на другите да растат и да се усъвършенстват. Например ние познаваме една жена, мениджър на марка в компания за потребителски стоки, която носеше основната отговорност за разработване на маркетинговите и дистрибуционните планове на нейния продукт. Въпреки натовареността си тя охотно заделяше време всяка седмица, за да се среща лично с няколко подчинени, на които предоставяше обратна връзка за тяхната работа и отговаряше на въпросите им за компанията и своята кариера. Когато дойде време за преглед на нейната работа, шефът й не си направи труда да оцени дейността й като съветник и ментор с обяснението, че, технически погледнато, това не е част от задълженията й. Тъкмо това обаче беше нейната любима дейност.

Хората с афинитет към наставничеството го проявяват пред околните, ако работата им включва възможности да го правят. Мнозина в тази категория обаче не получават такъв шанс. Понякога обаче можете да разпознаете хората с подобни интереси по работата им като доброволци. Мнозина се включват в различни обществени дейности, например в програми за ограмотяване. Лицата със силен интерес към консултирането и наставничеството могат да се разпознаят и по факта, че когато говорят за предишната си работа, често с топлота разказват за хората, които са работили под тяхно ръководство и за развитието им, подобно на родител, който говори за децата си.

За останалите три типа поведение може да прочетете в книгата „Harvard Business Review за оценка на изпълнението на служителите“.

* От англ. coaching – тренирам, подготвям. Понятие, навлязло активно в специализираната литература. Най-общо – систематичен процес на сътрудничество, подпомагащ човек за кратко време да разкрие пълния си потенциал

Тимъти Бътлър и Джеймс Уолдруп

Няма коментари

Comments are closed.


«
»