Електронна фактура

Изнервени от бързане и счетоводни срокове, всяка компания с удоволствие би си спестила тези усилия. Новата услуга е-фактура на Банксервиз АД предлага именно това на фирми, учреждения и граждани. Тя намалява с почти 80% разходите за отпечатване и доставка на фактури, но и спестява време по веригата поръчка – фактуриране – плащане. Приблизителната цена за обработка на такъв документ е около 30 ст. фактурите се конвертират автоматично във формат на eFactura.bg чрез счетоводната или ERP система на изпращача и се подписват с универсален електронен подпис, което гарантира тяхната защита от промяна на съдържанието, твърдят от фирмата. Системата известява чрез e-mail получателя, че към него е насочена фактура или фактури без информация за съдържанието им. След получаването на известието той може да получи достъп до системата и след като потвърди, че са пристигнали, да се запознае с тях, да ги съхрани локално или да ги отпечата. Системата позволява онлайн да се оспорва съдържанието между получател и издател, като спорът продължава до взимане на окончателно решение. След като купувачът получи фактурата, може да плати чрез своята банка.

Банксервиз АД обработва към момента около 10 хил. фактури на месец, като очакванията са в края на 2008 те да достигнат 1 милион годишно. Това прави около 100 хил. на месец, съобщиха от фирмата.

Като се има предвид, че Националната агенция по приходите приветства услугата, документът ще се признава и от данъчните власти. Над 65% от регистрираните по ДДС в България подават справка декларация по електронен път, затова предвижданията са, че тя ще навлезе доста бързо в обращение.

Фактурите се съхраняват задължително на три различни места. Системата, през която минават при изпращане и получаване, е максимално защитена чрез криптиране, цифрово подписване и потребителска идентификация.

Освен това представянето на фактурите през eFactura.bg, онлайн оспорването и решаването на спорове, одобряването на съдържанието от платеца и самото плащане ускоряват целия процес по предоставяне на стоки и услуги и повишават ефективността на бизнеса като цяло.

Предвижда се още възможност да се правят справки за фактура или група фактури за период от пет години назад. Електронният архив позволява онлайн търсене на документи не само за определено време, но и по име на издател или получател. От това друг очакван ефект е да се намали източването на ДДС чрез регистрацията и прехвърлянето на фактури през мрежа от фирми. BW

1 млн. Фактури годишно ще обработва Банксервиз АД в края на 2008. Това прави около 100 хиляди на месец.

Яна Незнакомова

Няма коментари

Comments are closed.


«
»