Кредитно досие

Николай Велков, Преподавател по основи на правото и търговско право:
Имаш кредитно досие – значи съществуваш
Преди да поискат пари, хората първо трябва да знаят как ще ги върнат

Визитка
Консултант по международно, банково и финансово право

– Г-н Велков, в обществото ни същността на „кредитното досие“ е все още мъгляв и неясен въпрос. Какво точно означава този термин?
– „Кредитното досие“ звучи може би стряскащо за хората. Самата дума „досие“ прави негативна препратка към спомени, свързани със стария режим у нас. Всъщност говорим за събиране на обективна информация. „Досието“ е набор от документи, които кредиторите изискват, събират, проучват и обработват по повод искане на всеки отделен човек, ако той желае да получи кредит или кредитна карта.
– Какво представлява самото кредитното досие?
– То е най-обикновена папка. У нас все още са малко случаите на електронни досиета. За съжаление много ограничен е броят на хората, които познават предимствата на електронния подпис. Именно той позволява създаването на модерно кредитно досие. А чрез него в една обща система се съхраняват всички документи, свързани с всяка кредитна сделка, сключена между банка и физическо лице. Всяка банкова институция сама съставя списъка от документи, които удостоверяват колко надежден е всеки кредитоискател. Мнозина роптаят срещу количеството бумаги, които трябва да предложат. Банките от своя страна се стараят да ги намалят като численост и като трудност на добиване. Но ако човек иска да си ремонтира жилището, не може да се сърди на майсторите, че първо трябва да поразбият подове и стени. И в банката, не може от вратата да раздават пари – хората трябва да свикнат с правилата и да ги изпълняват без да пъшкат. Стандартни документи са молба-искане за кредит или за кредитна карта, документ, удостоверяващ постоянното местоживеене, бележка от работодател за доход, евентуално – документ за платени налози. Важни са данните за съществуващи други кредитни задължения. Хората, които се отправят към банките са длъжни сами да се интересуват и да повишават собствената си информираност. Мнозина се плашат от фразата „погасителен план“ и преди да попитат как да бъдат изрядни, първо се интересуват може ли да просрочват датите за плащане на вноски.
– От кой момент започва създаването на досието?
– От мига на постъпването на искането за кредит в съответната банка и се съхранява десет години след погасяването му. Важно е да се знае, че то е достъпно за много ограничен кръг от хора в банката – кредитен специалист, юрисконсулт, мениджърите. Самите досиета се съхраняват при специални условия. Никой външен човек, ако щете любознателен журналист, не може да „пробие“ през системата за поверителност и да научи кой човек какви средства е теглил като заем.
– Казвате „никой не може да знае“. А ако съпругата иска да тегли кредит тайно от мъжа си – например за липосукция, която той не счита за важна?
– Уви, той ще научи. Задължително изискване е съпругът или съответно съпругата се иска да се разпише при получаването на кредита. Още по-трудно става, ако те имат ипотека върху семейното жилище, например. Макар да не звучи много окуражително, ако една двойка само живее на семейни начала, има по-добри възможности за теглене на кредит. Но само в частта с опазването на тайната. Иначе пък е трудно да докажат, че живеят заедно, ако искат да докажат съвместно достатъчен доход за теглене на кредит.
– Как кредитното досие става „добро“ или „лошо“?
– Досието не може да „стане“ добро или лошо – добра или лоша става кредитната експозиция – състояние – на кредитополучателя. Добра е когато кредитът и лихвите се погасяват редовно и лоша – когато има забавяне при плащане на вноските по погасителния план и особено ако човекът просто спре да плаща. Кредитната задлъжнялост на всички кредитополучатели се отчита задължително от всички банки в кредитен регистър, воден от БНБ. Кредитния регистър съдържа информация за всеки човек, който ползва някакъв кредит, независимо от това дали той е действащ или погасен. Там е описано по какъв начин е бил обслужван този кредит – редовно или със просрочие. Затова, когато клиент се обърне към коя да е банка, тя прави свое проучване. То отнема не повече от 2 минутки и веднага се вижда цялата кредитна история на човека. Ако някой си мисли, че ако е нередовен в банка в столицата, но може да изтегли пари от институция в гр. Бяла, например, нека знае, че системата на БНБ работи и там.
– Как лошото досие се „поправя“?
– „Лошата“ – иначе казано – необслужвана редовно кредитна експозиция може да се подобри, като човек започне да си плаща. На практика трябва да се направи предоговоряне на погасителния план. Кредитът може да се рефинансира от друг кредитор или да се погасят всички забавени плащания. Въпреки това, в кредитната история и в регистъра, воден от БНБ, остава следа за забавеното плащане и се понижава кредитния рейтинг. Но това не трябва да звучи като някаква страшна присъда. Банките са наясно, че на хората могат да се случат много неща, които рязко да затруднят възможностите им да се разплащат – от безработица, до тежко заболяване в семейството или други проблеми. Най-уместно е хора, които са наясно, че вече не могат да се издължават, както са го правили до този момент да се обърнат към своята банка, а не да се крият и безпомощно да вдигат рамене, че вече не могат да плащат. Народната приказка, че на доктор всичко се показва, а на адвокат всичко се казва, може да бъде допълнена и с личността на банкера. Затова по отношение на „лошата кредитна история“ съществува само едно лечение – активен диалог с банката и старание проблемът да бъде разрешен.
– Какви са показателите, по които се мери „годността“ на досието и кои критерии са ключови за него?
– Основен измерител е кредитният рейтинг. Той представлява безпристрастна оценка за финансовите възможности на всеки, който търси кредитиране. Тази оценка представлява обосновано предположение за обективните възможности на всеки човек да си плаща навреме. Мнозина се сърдят, че търсят пари от банки, а те една след друга им отказват. В такива моменти хората се сърдят, защото са вглъбени в крайната си цел – добиването на парите, а не и в начините да ги възстановят. Отказът за кредит много често спасява хората от много трудно преодолими проблеми в бъдеще.
– Засега мнозина по документи получават нисък доход, но работодателите им всъщност плащат други заплати. Такива хора „хронично“ получават откази от банките.
– Банките не подкрепят сивата икономика. Наясно сме, че много хора не обявяват доходите си, че мнозина нямат избор, когато се разписват на фишове за едни заплати, а получават други. Но постепенно самите граждани ще съзнаят, че е само в техен интерес да декларират истинските си доходи, а не да получават малко повече без документ, като тези средства не оправят положението им нито на дадения етап, нито след години, когато ще се пенсионират.
– Известна е репликата „банката дава пари на този, който няма нужда от тях“. Каква е логиката?
– Не е задължително този, който притежава стабилни доходи и спестявания да иска да ги влага всичките в някакво начинание или разход. В такъв случай банката с пълно спокойствие и почти без риск отпуска кредит, защото е сигурна, че той ще бъде погасен.
– Как кредитното досие се отразява в западни държави и може ли човек с лоша кредитна история у нас да тегли кредити от други държави?
– У нас все още не съществува единен регистър за всички видове задължения, в това число и за неплатени битови сметки. Но банките изискват такава информация от кредитоискателите и дори правят свои проучвания. В западните страни този проблем е решен в единен регистър, където е отразена кредитна история, задлъжнялост и кредитен рейтинг на всеки гражданин. Там са включени и битовите сметки, и неплатените глоби, и непогасените данъци.
Въпреки присъединяването ни към ЕС, българите няма да могат да теглят кредити от чужди банки, защото тяхната кредитна история все още не е достъпна за тези институции. С времето и този процес ще бъде уеднаквен, но дотогава има време. Във всеки случай, човек с лоша кредитна история у нас няма да намери по-големи шансове извън страната.
– Употребата на кредитни карти и редовното покриване на задълженията по тях отразява ли се благоприятно на кредитното досие?
– Всяка финансова коректност се отразява благоприятно при формиране на кредитна история и повишава кредитния рейтинг на кредитополучателя. Кредитната карта като инструмент за разплащания има своята дълга история. Разпространението им в България нараства радващо бързо и броят им вече надхвърли половин милион. Със същите темпове се разраства и инфраструктурата, която е необходима за обслужването им. В последните години у нас все повече, предимно млади хора и хора със стабилни доходи, започнаха да осъзнават необходимостта от изграждане на кредитен рейтинг и да използуват кредитни карти. Но засега сме свидетели на несигурна икономическата обстановка, непостоянно нивото на доходите и най-вече – на несигурност в намирането на постоянен източник за обслужване на кредитните задължения. Това е единствената причина хората да не използват масово кредитните карти у нас. Иначе на всеки се иска да не трябва постоянно да носи пари в кеш или за всяка покупка да тича до някой банкомат. Кредитните карти са от една страна израз на финансова стабилност, а от друга – чисто човешко и битово удобство.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»