Кредитната РайКАРТ вече със застраховка Живот

Райфайзенбанк, в сътрудничество със застрахователна компания Уника Живот АД, дава възможност на притежателите на националната кредитна карта РайКАРТ и РайКАРТ+Дир.бг да сключат застраховка Живот, която им дава допълнителна сигурност, че при неблагоприятни събития, задълженията им по кредитната карта ще бъдат покрити от застрахователя.

Рисковете, които застраховката покрива, са смърт на застрахования, причинена от заболяване или злополука, както и трайна неработоспособност над 50%, вследствие на злополука.

В такива случаи застрахователят покрива ползваната част от кредитния лимит на кредитната карта, а разликата до пълния размер на лимита се изплаща на законните наследници и/или на застрахования.

Допълнително удобство за притежателите на РайКАРТ, които желаят да сключат застраховка Живот е, че застрахователната премия се събира автоматично от кредитния лимит по картата.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»